Bostadsbolaget måste lämna ut uppgifter

Vilka uppgifter är ett kommunägt bolag skyldig att lämna ut enligt offentlighetsprincipen? Den frågan har Kammarrätten i Jönköping fått ta ställning till efter att VT-journalisten Elin Lönn nekats att ta del av en rad uppgifter från Västerviks Bostads AB och Tjust Fastigheter.

9 januari 2014 15:34

Det var efter en kurs i kommungranskning som hon bland annat begärde ut flera kommunala bolags budgetar, uppgifter om den ekonomiska ställningen under året och årsredovisningen för 2012 på kontonivå.

– Jag ville få en överblick av de kommunala bolagen, säger Elin Lönn.

Medan flera bolag lämnade ut de begärda uppgifterna, så sade Västerviks Bostads AB och Tjust Fastigheter nej på flera punkter. Däribland till att lämna ut budgeten.

Motivet är att bolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad, och att de skulle kunna skadas om lokala, privata konkurrenter fick ta del av uppgifterna.

På den första punkten får Elin Lönn rätt. Hon har rätt att se budgeten. Kammarrätten konstaterar att en budget kan vara ett dokument som innehåller känsliga uppgifter ur konkurrenssynpunkt, men i just det här fallet så ryms 2013 års budget på mindre än en A4-sida. "Den är så kortfattad och allmänt hållen att den rimligen inte kan sekretessbeläggas", skriver rätten.

Däremot behöver inte bolaget lämna ut uppgifter om hur den ekonomiska ställningen såg ut i augusti.

Den sista punkten handlar om resultaträkningen på kontonivå. Där skriver rätten att bolaget måste göra prövningar från konto till konto. Vissa uppgifter kan vara känsliga, medan andra borde kunna lämnas ut. Där uppmanar kammarrätten Västerviks Bostads AB att göra en mer detaljerad prövning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!