Flyktingström sätter press på vården

En stor ström av flyktingar väntas anlända till länet under hösten – vilket ställer stora krav på sjukvården.

17 oktober 2013 13:36

Det strömmar ständigt in nya asylsökande till landet, och många av dem hamnar i Kalmar län. Om alla boenden som Migrationsverket har avtal med fylls – vilket de sannolikt kommer att göra – kan upp till 3 800 flyktingar bo här under hösten.

Bengt Andersson, enhetschef för asylvården i Kalmar län, menar att både landstinget och kommunen står inför en jätteutmaning. Allt från mödrahälsovård till kirurgavdelningar får ett högre tryck.

– Vi har relativt många asylsökande i förhållande till folkmängden. När jag jämför med kollegor i landet så ligger vi högt.

En anledning till att så många flyktingar kommer till Kalmar län är att det finns gott om boenden här. Särskilt på glesbygdsorter.

– Tyvärr är det så också att där det finns ett stort utbud av lediga bostäder, där finns det lite sjukvårdsresurser, säger Bengt Andersson.

– Förr fanns det lite större framförhållning. Men även Migrationsverket sitter väldigt trångt nu.

Barnen till de asylsökande har lika stor rätt till vård som alla andra, medan vuxna asylsökande har rätt till vård som inte kan vänta, samt mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Bengt Andersson förklarar att det i vissa fall är en bedömningsfråga.

– I de flesta fall är det så att om något inte leder till allvarliga komplikationer, då kan man avvakta. En del fall kan hamna i gränslandet. Är man osäker kan man sätta upp patienten på återbesök.

Läs mer i papperstidningen.

Så säger lagen

I Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344) står det att ett landsting ska erbjuda asylsökande som har fyllt 18 år vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Detta gäller även efter att de meddelats beslut om avvisning eller utvisning.

Sedan juli i år har även papperslösa, som gömmer sig undan myndigheterna efter att ha blivit utvisade, rätt till den här vården.

Ett landsting ska även erbjuda den asylsökande en hälsoundersökning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Petersson