Varnar för bluffakturor

3 juni 2013 15:11

Mikael Dahl på Dalringen Förvaltning AB i Gunnebo går ut och varnar företagare för bluffakturor som skickas ut i Lokaldelens namn. Enligt honom ser fakturorna ut att komma från Lokaldelen men betalning ska ske till ett annat bolag. Företaget Lokaldelen går inte att nå under måndagen, enligt uppgift ska de har stora problem med både internet och telefoni.

Till Mikael Dahl har företaget sagt att man polisanmält fakturorna och att man inte ska betala dem. Fakturorna är trovärdiga då även kundnumret från Lokaldelen är tryck på dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!