Förorening utreds mer

16 april 2013 19:57

Länsstyrelsen ger Västerviks kommun ett bidrag på drygt 540 000 kronor till en huvudstudie av de föroreningar som hittats i Ankarsrums samhälle.

Förra året fick kommunen 200 000 kronor till en förstudie. Nu går man vidare med en huvudstudie.

Den förorening som hittats vid Ankarströmsvägen i Ankarsrum består av polycykliska aromatiska kolväten, ofta förkortat PAH. Det finns i stenkol och petroleum och bildas vid förbränning av organiskt material.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!