Barnomsorgen blir kvar på alla orter där den finns

Barnomsorgen kommer att finnas kvar på alla orter i Västerviks kommun där den finns idag. Kanske också fritidshemmen.

20 november 2012 07:14

Det beskedet gav kommunalrådet Harald Hjalmarsson direkt på det mycket välbesökta mötet som hölls i Ukna församlingshem i går kväll. Lokalen var absolut fullsatt som en markering av hur viktig skolan är för bygden.

- Att lägga ned barnomsorgen bli ett alltför stort ingrepp och försvåra ambitionen att hela kommunen ska leva. Det skulle också bli svårare för näringslivet och framför allt skulle det bli väldigt svårt att få till livspusslet för barnfamiljerna.

Chefen för barn- och utbildningskontoret, Kalle Söderberg, berättade om bakgrunden till besparingsförslaget och de beräknade effekterna.

Han gläntade på dörren för ytterligare mildring av nedläggningsförslaget.

- Om förskolan ska vara kvar på de orter där den finns idag, så kanske vi måste se över möjligheterna att också ha fritidshemmen kvar på dessa orter.

- Det finns ingen forskning som visar någon skillnad i resultat för elever på en mindre skola jämfört med en större. Men sårbarheten är större och det sociala sammanhanget för lärare och elever ser annorlunda ut.

- För Uknas del skulle besparingen bli 1,9 miljoner, den större delen genom att vi kan minska med två lärartjänster.

Kommundirektören Carl-Magnus Mårheden berättade om hur befolkningen minskat i kommunens tätorter på landsbygden trots att skola och barnomsorg funnits på orterna. Han poängterade också vikten av att fatta ett långsiktigt beslut, det vill säga ett beslut som sträcker sig över minst en mandatperiod.

Mårheden redovisade även de negativa ekonomiska effekterna som kan uppstå om medborgare flyttar från kommunen och om föräldrar väljer att placera sina barn i andra kommuner.

Det var en uppmärksam publik som tog chansen att ställa frågor till de ledande politikerna i kommunen, både den nya majoriteten och den nya oppositionen.

En fråga var:

Hur mycket har besparingen blivit där skolor lades ner förra gången?
- Det finns ingen utredning om det, svarade Kalle Söderberg.

Mats Hugosson, som gör comeback i toppolitiken var direkt kritisk:

- Det smärtar mig att se de här nya nedläggningsförslagen innan vi vet om vi gör någon besparing över huvud taget.

Frågestunden hade bara börjat när VT tvingades lämna mötet i Ukna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!