120 år av jordbruk i ny svensk databas

Nu finns historisk statistik om hur mycket åker, äng, betesmark och djur det fanns i svenska socknar mellan 1886 och 2010.

4 januari 2012 00:00

Jordbruksverket har lagt ut en ny, öppen databas med jordbruksstatistik från 1900-talet.

 

Det går att söka massor av uppgifter i databasen. Mycket värdefullt för släktforskare och andra historiker som vill ha speciella uppgifter från speciella områden.

 

Under den period som statistiken omfattar minskade åkerarealen med nästan en halv miljon hektar i riket som helhet, medan antalet kor minskade med en miljon, från drygt 1, 5 miljoner till drygt en halv miljon.

 

I sockenstatistiken kan man följa utvecklingen i sin egen hembygd.

 

Där kan man bland annat läsa att år 1886 fanns det 96 hästar över tre år och 440 oxar i Loftahammars socken medan det i Lofta fanns 165 hästar och 750 oxar. Samma år fanns 920 kor i Loftahammar och 1?480 i grannsocknen Lofta.

 

År 1951 hade väldigt mycket ändrat sig. Då hade Loftahammarsbönderna ryckt upp sig och passerat Lofta och hade 904 kor, 38 oxar och 238 hästar över tre år i Loftahammar. Samma år fanns i Lofta 868 kor, tio oxar och 199 hästar över tre år.

 

Det finns mycket stort antal uppgifter att leta fram i det historiska registret som ändå bara är en liten del av den stora jordbruksstatistiken som numera kan hämtas gratis till alla persondatorer som är kopplade till internet.

 

Här finns statistiken:

http://statistik.sjv.se/Database/Jordbruksverket/databasetree.asp

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Brandin