Så ska fler lockas till ingenjörsyrket

Få unga vill bli ingenjörer – och många industriföretag har svårt att hitta kompetent personal. En ny praktiksatsning ska råda bot på problemet.

30 oktober 2014 07:46

Enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, kommer Sverige att ha ett underskott på över 50 000 ingenjörer om 15 år. Många av dagens ingenjörer kommer då att ha gått i pension, och det är inte tillräckligt många unga som söker till ingenjörsutbildningarna i dag.

Det här får förstås konsekvenser för många företag i Sverige, som får svårt att hitta kompetent personal. Inte minst i Västervik, där bland annat Elfa och Slipnaxos (3M) har behov av ingenjörer.

Både Elfa och Slipnaxos kommer därför att vara med i en satsning från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som utförs på uppdrag av Skolverket. Satsningen kallas Tekniksprånget, och går ut på att ungdomar som gått ut gymnasiet kan söka en betald praktikplats hos arbetsgivare över hela landet.

– Det här är ett jätteangeläget projekt. Sverige kommer att sakna ingenjörer i framtiden, och det är redan i dag många som hoppar av utbildningarna, säger Sylvia Sundell, vd på Elfa i Västervik och själv ingenjör i grunden.

Läs mer i papperstidningen och e-tidningen.

Många praktikplatser

Hittills har över 6 000 ungdomar sökt praktik sedan starten hösten 2012 och drygt 1 300 har fått praktik. Över 170 arbetsgivare inom såväl privat som offentlig förvaltning medverkar i Tekniksprånget. I Kalmar län medverkar följande arbetsgivare: Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun, Norden machinery, Södra, SKB, Spinova, Xylem, Eon och Yaskawa.

I Västervik tar 3M (Slipnaxos) och Elfa emot praktikanter till våren.

Tekniksprånget anordnas av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, som är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Petersson