Många hörselskadade saknar hörapparat

Mer än hälften av alla hörselskadade i Kalmar län saknar hörapparat. Följden blir ohälsa och utanförskap menar hörselskadades riksförbund.