Vill skydda tjädern från vindkraft

Flera föreningar går nu ihop och avstyrker i ett yttrande en ansökan om vindkraftverk vid Lervik i södra kommundelen.

6 mars 2018 20:30

Det är Tjust Fågelklubb, Östra Smålands Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Tjust som tillsammans protesterar mot EuroWinds planer på en vindkraftpark vid Lervik, mellan Totebo och Hjorted.

Främst är det den relativt höga förekomsten av tjäder som gör att de tre föreningarna vill att ansökan avslås.

– Området hyser en för Västerviks kommun unikt stor, för Kalmar län en bland de största och för Götaland en stor population av tjäder.

I den nya fågelinventering som gjorts i samband med ansökan, noteras sju–åtta spelande tuppar, vilket är ovanligt många.

– Tjäderpopulationen i Kalmar län är starkt fragmenterad och förekomsten av habitat med få individer och lekplatser med endast 1–3 tuppar dominerar, står det i yttrandet.

Föreningarna anser att tjäderns totala livsmiljö måste beaktas och skyddas. Placeringen av verken kan försvåra utbyte med andra tjäderhabitat i närheten.

I området har även noterats andra skyddsvärda fågelarter, som nattskärra, spillkråka, pärluggla, sparvuggla och storlom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!