Så ska kyrkan kunna bli säkrare

Säkerheten ska öka på vinden i Ankarsrums kyrka. Länsstyrelsen har gett klartecken till att åtgärder vidtas.

12 augusti 2019 22:00

Det är pastoratet Södra Tjust som har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om att få göra vissa åtgärder på vinden i Ankarsrums kyrka. Syftet är skapa en säkrare arbetsmiljö för dem som inspekterar vinden.

Birthe Pedersen Sieurin, antikvarie på länsstyrelsen, säger att det handlar om att öka belysningen och lägga dit spänger att gå på, då vinden saknar golv. Det bedöms inte påverka det kulturhistoriska värdet.

Byggnaden uppfördes på 1890-talet i ett samarbete mellan Metodisterna och Godtemplarna. Först 1904 var den helt klar. År 1918 invigdes den som gudstjänstlokal för Svenska Kyrkan, vilket den har varit sedan dess.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid