Så kan din förening få bidrag

Den 19 mars ges ideella föreningar chansen att i Gunnebo Folkets Hus få lära sig hur man går från idé till en färdig ansökan, som ofta kan ge fina bidrag.

16 februari 2019 15:00

Kvällen inleds med föredraget ”Vår förenings framtid”, där Uffen Redhe föreläser om hur föreningar formulerar sig för att få positiva beslut på sina bidragsansökningar.

Redhe är Sveriges mest framgångsrika bidragshämtare till svenskt föreningsliv, med över en miljard i beviljade bidrag och förmedlade intäkter.

Kvällen arrangeras av Gunnebo Idrottsförening, med stöd från Tjustbygdens Sparbank och föreningslotsen Johannes Löf på Västerviks kommun.

Initiativtagare till föreläsningen är Jonas Jalkteg. Han har de senaste fem åren arbetat ideellt i Gunnebo Idrottsförening och de senaste 16 åren även i föreningen Folkets Hus Gunnebo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson