Den plats som är påtänkt för ändamålet är en plan yta i korsningen Centrumvägen och Veterangatan. Marken där ägs av kommunen.

Magnus Sandström, region­chef på FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, räknar med att det kan ta ett tag innan Gunneboborna får sin återvinningsstation.

Om ingen överklagar, kan det bli innan sommaren. Annars kan det ta lång tid, om länsstyrelsens handläggning drar ut på tiden.

Artikelbild

| Platsen. Här är det tänkt att Gunnebos första återvinningsstation ska ligga.

– Men i och med att det har varit ett stort önskemål om det i Gunnebo, hoppas vi att det inte blir någon diskussion, säger Sandström.

I dag finns det ingen återvinningsstation i Gunnebo.