Magnus Sandström är regionchef på FTI. Han säger till VT att de kommer att skicka in en ansökan om bygglov för en återvinningsstation i Gunnebo, där det i dag inte finns någon sådan anläggning.

Den tilltänkta platsen är mark som ägs av kommunen, i korsningen Centrumvägen och Veterangatan. Nu används ytan till diverse upplag, bland annat av jord.

Hur lång tid det tar, innan stationen finns på plats och kan tas i bruk, kan inte Sandström svara på. Förhoppningen är dock att den ska kunna öppna under våren.

En återvinningsstation är öppen dygnet runt. Där kan man kasta sorterat avfall som tidningar, glas, plast, metall och kartong.