Den nye ägaren Lars Linné har nu tagit över hela ansvaret för de båda butikerna i Totebo och Hjorted. Lars Linné är sedan tidigare ägare av butiken i Blankaholm, så han behöver inte så lång inkörningsperiod. Han har den rutinen redan.

Den gamle ägaren Bertil Magnusson kommer att vara behjälplig ett tag i ett övergångsskede. Efter 20 år som lanthandlare Totebo och 5 år i Hjorted, kommer han att gå i pension.