Vikten av att välja rätt personförsäkring

Experten menar att kollektivt framförhandlade försäkringar ofta är kompromissade. Det innebär att du kan behöva komplettera de försäkringar du omfattas av via exempelvis jobb eller skola, för att erhålla kvalitativt skydd dygnets alla timmar.

1 december 2017 10:39

Kring försäkringar är regelverken och villkoren inte sällan av det matigare slaget. Karin Sjögren är försäkringsspecialist hos Tjustbygdens Sparbank. Här ger hon sin syn på vad man som konsument bör känna till gällande olika typer av personförsäkringar.

Hur anser du att försäkringsskyddet hos gemene man ser ut?
– Min känsla är att många tycker att det här med försäkringar är lite tungt att ta tag i, och att de flesta tror att de är bättre försäkrade än vad de faktiskt är.
– Många omfattas av diverse försäkringar via arbetsgivare eller fackförbund. Dessa försäkringar täcker sällan hela försäkringsbehovet. Att byta arbetsgivare, bli gravid, få barn, bli sambo, gifta sig, ta lån, göra långresor, bli pensionär och att flytta är exempel på händelser i livet då det är klokt att se över försäkringsskyddet. Jag brukar ge rådet att se över försäkringssituationen vartannat eller var tredje år.

Hur länge har ni erbjudit personförsäkringar?
– Vi har samarbetat med Swedbank kring personförsäkringar sedan 1990-talet. Sedan 2011 har vi dessutom ett samarbete med försäkringsbolaget Tre kronor.

Vad skiljer era försäkringslösningar från försäkringsbolagens?
– Generellt skulle jag säga att det inte är så stora skillnader försäkringar sinsemellan. Däremot kan vi erbjuda riktigt bra försäkringar till fler, eftersom vi har generösa ingångvillkor. Flera andra bolag har till exempel högre hälsokrav än vad vi har.

Vilka personförsäkringar anser du bör finnas i varje hushåll?
– Det är väldigt behovsanpassat. Den lösning vi erbjuder är alltid baserad på kundens behov, men skulle jag lyfta en försäkringstyp så är det barnförsäkringen.
– Här i Västerviks kommun har alla barn i skolåldern en olycksfallsförsäkring genom kommunen. Den tycker vi bör kompletteras med en barnförsäkring som förutom olycksfall också gäller för sjukdom. Föreställ dig att ett barn blir så pass allvarligt sjukt att en eller båda föräldrarna behöver vara hemma för att ta hand om barnet under en längre tid. Ett sådant scenario får klart kännbara konsekvenser.

Hur ser du på olycksfallsförsäkringar som tillhandahålls via jobbet eller facket?
–Många arbetstagare har en försäkring som bara täcker olyckor som inträffar under arbetstid och på väg till och från arbetet. Har du endast en sådan försäkring är du sannolikt oförsäkrad fler timmar per dygn än du är försäkrad.

Erbjuder ni hem- och sakförsäkringar också?
– Javisst.

Får jag en lägre premie om jag skulle ringa Tre kronor direkt?
– Du kommer inte åt den på egen hand. Tre kronors försäkringar kan bara tecknas genom oss.

Hur kan man som konsument jämföra olika försäkringsalternativ på bästa sätt?
– Det tycker jag låter sig göras bäst via Konsumenternas Försäkringsbyrå. De gör regelbundet stora jämförelser och förmedlar en bra överblick.

Om jag skulle vilja ha en genomgång av min försäkringssituation, hur går det i så fall till?
– Då gör vi en trygghetskoll utifrån din nuvarande situation vad gäller arbete och familj. Vi tar helt enkelt reda på om du är under- eller överförsäkrad – eller om du ligger helt rätt.

Sker det här vid ett personligt möte?
– Ja, om du vill. Kontakta oss så hittar vi den form som passar dig bäst.

 

 

Är du rätt försäkrad? Gör en trygghetskoll med Karin eller någon annan av våra föresäkringsrådgivare. Ring 0490-81 50 00 för att boka tid.

 

 

 

Tjustbygdens Sparbank är en lokal bank som skapar växtkraft och livskvalitet i Västerviks kommun, eftersom överskottet från verksamheten återinvesteras i lokalsamhället.

 

TEXT: Östgöta Media, Creative Sales
FOTO: Maya Ljungblad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa