Detta är ett annonssamarbete

Privat försäkring kompletterar den offentliga vården

15 mars 2022 16:21

Sponsrad artikel från Universal robots

Skatter till regioner och kommuner finansierar till största delen hälso- och sjukvården i Sverige och avgiften som man själv betalar vid ett besök är bara en bråkdel av vad besöket faktiskt kostar. En privat sjukvårdsförsäkring kan vara ett bra val för personer som gärna vill ha vård snabbt, oavsett om man behöver en hälsoundersökning eller specialistvård.

Den privata vården finansieras helt av patienter och därför blir ett besök lite dyrare än om man går till den skattefinansierade vården. Trots det väljer faktiskt många att använda sig av privat vård. Anledningen till detta varierar men det kan bero på att man vill kunna få hjälp snabbt och slippa långa vårdköer, eller att man helst vill ha en enda läkare och inte behöva träffa en ny vid varje besök. Men det finns även de som vill få snabbare tillgång till specialistvård och operationer. Sjukvårdsförsäkringens vara eller inte vara är något som har debatterats flitigt bland politiker, både nationellt och inte minst i Kalmar län. 

Men egentligen är det inte så konstigt. En privat sjukvårdsförsäkring innebär att man som privatperson tecknar en försäkring. Många anställda har en sjukvårdsförsäkring genom sin arbetsplats, men de som inte har det kan välja att teckna en privat. Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga vård som alla som bor i Sverige har rätt till. Men man har såklart fortfarande rätt att söka vård inom den offentliga vården även om man har en privat sjukvårdsförsäkring. 

Det finns flera olika försäkringsbolag som erbjuder en privat sjukvårdsförsäkring. En av dem är Gjensidige och deras sjukvårdsförsäkring har en vårdgaranti där ett läkarbesök är garanterat inom åtta arbetsdagar och en operation inom 18 arbetsdagar.

Hos Gjensidige har sjukvårdsförsäkringen tre olika nivåer, bas, lagom och plus. Alla nivåer ger kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, en garanti för ett specialistbesök inom åtta dagar och om det finns ett behov så skrivs patienten in på ett privatsjukhus inom 18 dagar. Samtliga nivåer inkluderar även tandvårdskostnader på grund av sjukdom, eftervård och rehabilitering efter sluten vård samt en andra och tredje åsikt. Dessutom ingår kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, samt resor och logi i samband med ersättningsbar vård. Nivån lagom innehåller även flera andra delar som till exempel privat specialistvård, cancervård, psykolog eller psykoterapeut, röntgen och provtagningar, e-vårdtjänsten KRY och hemhjälp efter operation.

Den som tecknar försäkringen ska vara arbetsför mellan 16 och 66 år. Man betalar en självrisk och ju högre självrisk man väljer, desto lägre blir premien på försäkringen. Akut vård eller lättare infektioner täcks i regel inte av en privat sjukvårdsförsäkring, utan då ska man vända sig till akutmottagningen eller sin vårdcentral. En del försäkringsbolag har även undantag för medfödda sjukdomar. Undantag och regler finns alltid med i försäkringsvillkoren så läs detta noggrant. Att försäkra sig när man redan har drabbats av en sjukdom kan vara svårt. Det vanligaste är att försäkringsbolagen använder sig av en hälsodeklaration som måste beviljas innan man får teckna en försäkring.

Från

gjensidige.se