Pandemins påverkan på dagens spelproblematik

Det är mycket som har förändrats i samhället sedan pandemin blev ett faktum. Förutom att ha påverkat vissa branscher till den grad att de knappt överlevt, har den även påverkat hälsan bland invånare. Bland annat har man sett en ökning av spelproblem i landet, vilket nu anses ha blivit en folkhälsofråga.

10 december 2021 13:46

Varför en folkhälsofråga?

Man kan säkerligen ställa sig frågan varför spelproblem anses vara en folkhälsofråga. Anledningarna är egentligen rätt enkla. Eftersom spelproblem sträcker sig över olika demografiska parametrar har det visat sig att den påverkar många, men också dessa personers ekonomi, sociala liv och hälsa.

Man har också märkt att spelproblemen är ojämnt fördelade bland de olika samhällsklasserna, där personer som saknar högskoleutbildning och har låga inkomster är överrepresenterade. Det visar sig även att risken för spelmissbruk och spelberoende ökat under pandemin för personer som haft någon grad av spelproblem sedan tidigare.

Spelinspektionens arbete under pandemin
Med ett ökat krav på distansering och isolering har många personer fått söka sig till andra typer av underhållning – vissa med större risker än andra. Bland spelare har man sett ett ökat intresse av nätcasinon som både varit lättillgängliga källor till spänning och en flykt från verkligheten. Speciellt eftersom många sportevenemang ställts in.

Som ett sätt att minska riskerna för ett ökat spelberoende införde Spelinspektionen under sommaren 2020 striktare restriktioner kring spel på nätcasinon. Något som visat sig vara på både gott och ont. Tanken, med minskade bonusar och insättningar, har varit god för att hålla spelare inom vissa skyddsramar men det har dock lett till att flertalet spelare sökt sig till alternativa spelmöjligheter.

Exempelvis har man valt att registrera sig på onlinecasinon utan svensk licens för att undvika de svenska restriktionerna, vilket bland andra Goplay skriver mer om. Nackdelen har varit att spelare inte fått tillgång till samma stöd och skydd som på de svensklicensierade sajterna. Något som också kan ha bidragit till att spelproblematiken ökat bland befolkningen.

Hjälpmedel på de svensklicensierade sajterna
Med den nya spellagen som trädde i kraft 2019, krävs det att samtliga spelbolag arbetar för att minska spelproblem i samhället. Bland annat ska reklamen vara reglerad, och det ska finnas lättillgänglig hjälp att få som spelare. Ett av dessa hjälpmedel har bland annat varit Spelpaus.se där man som spelare kan stänga av sig själv från spel under en viss tid, eller tills vidare.

Under pandemin har man märkt att fler spelare valt att använda sig utav denna funktion och siffran på antalet avstängda har ökat med ca. 10 000 personer. Självklart är detta positivt i den benämning att fler tar steget för att hjälpa sig själva. Dock innebär det också att spelproblematiken kan ha ökat drastiskt och påverkar fler och fler personer.

Som en del i regleringen finns det också andra hjälpmedel att använda sig av på spelsajterna förutom Spelpaus. Bland annat krävs det att varje spelare sätter sina egna gränser kring speltid och insättning på dags-, vecko- och månadsbasis. Fördelen är att sänkningar av insättningar alltid börjar gälla direkt vid en ändring, medan höjningar kräver en 72-timmars väntetid – något som faktiskt kan göra att fler undviker att höja för att det blir för omständligt.

Svårt att undvika problematiken

Även om det finns hjälpmedel att få på de svensklicensierade sajterna, är det inte alltid lätt att undvika problemen.

Spelreklam
Att använda sig utav självavstängningen på Spelpaus innebär kortfattat att man inte får tillgång till några spelsajter som innehar en svensk licens. De får i sin tur inte heller skicka någon typ av direktreklam till de avstängda spelarna. Dock finns fortfarande reklamer om de olika casinosajterna på både TV, radio och online – och främst om man ser till sociala medier.

Eftersom många idag använder sig utav någon typ av social media som Instagram eller Facebook utsätts man ofta för reklam som man kanske inte borde, eller vill se. Tyvärr är den alltför lättillgänglig eftersom mycket av den kontakt som sker idag hanteras via dessa medier.

Även reklamen i sig baseras på målgruppens intressen och demografi vilket innebär en stor risk för att en avstängd person fortsättningsvis blir utsatt för den typen av reklam. Något som gör att det för många blir svårt att ta sig ur ett spelberoende.

Avstånd från närstående
På grund av pandemin har många också blivit separerade från sina närstående. I stället för att träffas fysiskt har kontakten skett via vanliga samtal eller video. Detta har också gjort att anhöriga haft det svårare att märka av om någon i deras närhet har ett spelberoende.

Stöttningen som kanske tidigare funnits i ens omgivning har inte varit tillgänglig på samma sätt.

Sammanfattning
Avslutningsvis har tyvärr spelproblemen ökat på grund av de konsekvenserna pandemin dragit med sig. Både isolering och distansering har varit anledningar till spelare valt att vända sig till mer riskfyllda spelformer där arbetet kring spelproblem inte är lika etablerat. Dessutom är det inte heller helt enkelt att ta sig ur ett spelberoende beträffande all spelreklam som finns, och det privata skyddsnätet av närstående som för många blivit sämre.

Från

Goplay.se