Detta gäller vid egen uppsägning

Oavsett om du har hittat ett nytt jobb eller vill lämna arbetet av någon anledning måste du säga upp dig själv. Det kan du göra när som helst och du behöver inte berätta varför du säger upp dig. För att få rätt till a-kassa är det några regler som du måste följa vid egen uppsägning.

3 februari 2021 14:04

Det första du bör göra är att ta reda på vilken uppsägningstid du har. Planera sedan utifrån det vilken tidpunkt du vill sluta. Du bör alltid kontrollera om det anges en uppsägningstid i ditt anställningsavtal. Det kan även finnas ett kollektivavtal som då framgår i anställningsavtalet. Hur ett anställningsavtal eller kollektivavtal kan vara utformat kan du läsa mer om på juristbyråns RiVes hemsida.

Lagen om anställningsskydd innebär att anställda alltid har minst en månads uppsägningstid och det är en ömsesidig rättighet. Om din arbetsplats inte har ett kollektivavtal eller en uppsägningstid i anställningsavtalet är det alltid en månad som gäller. Det går inte att sluta på jobbet innan denna uppsägningstid har löpt ut, för då kan du bli skadeståndsskyldig. En del arbetsgivare kan dock gå med på en kompromiss om du verkligen vill sluta tidigare.

När du har räknat ut vilket datum du vill sluta skriver du en skriftlig uppsägning. Den måste vara skriftlig, eftersom det är du som arbetstagare som måste bevisa att du har sagt upp dig om en tvist uppstår.

Under uppsägningstiden måste du arbeta som vanligt. För att få säga upp dig med omedelbar verkan måste din arbetsgivare grovt ha åsidosatt sina åtaganden. Det kan till exempel handla om situationer som trakasserier, misshandel obetald lön eller hot om våld. Vid sådana tillfällen upphör anställningsavtalet att gälla med omedelbar verkan och du åberopar din rätt till frånträde.

Något annat att tänka på när du säger upp dig är hur a-kassan påverkas. Om du har giltiga skäl till din egen uppsägning kan du få a-kassa. Har du inte det blir du avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar. Därefter inleds a-kasseperioden med sex obligatoriska karensdagar. För att ha rätt till ersättning måste du även ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Om du är avstängd från rätten till ersättning måste du trots det söka jobb på samma sätt som om du får ersättning från a-kassan.

Giltiga skäl för egen uppsägning som ger dig rätt till ersättning från a-kassan är bland annat om du inte får din lön utbetald, om du blir mobbad på arbetsplatsen eller blir sjuk av arbetet och inte kan omplaceras. Om arbetsplatsen flyttar så att du inte kan dag- eller veckopendla eller om dina deltidsdagar har tagit slut är också giltiga skäl.

Från

Compexia Law Group