– Jag har jobbat med HR-frågor tidigare och att ha fått möjlighet att arbeta utifrån chefsperspektivet har varit mycket värdefullt, säger Adéle Lantz.

Jobbet som chef på Försäkringskassan varade i två och ett halvt år. Bilstödet, som ger stöd till personer som behöver få en bil anpassad på grund av funktionshinder, genomgick under den tiden en lagändring. Något som vi uppmärksammat under våren i och med att handläggningstiden blev längre än tidigare och fick konsekvenser för de som ansökt om stödet. I en nyligen publicerad artikel framkom även kritik mot ledarskapet.

– Bilstödet stod inför en stor förändring som jag ledde. Som chef får man räkna med att alla inte tycker om beslut som tas. Man måste våga fatta beslut som gör att verksamheten fungerar. Jag har varit med i flera omställningsprocesser och de kännetecknas av personalrotation. Jag har trivts jättebra på bilstödet och det kommer att bli svårt att lämna. Även om jag verkligen ser fram emot nya utmaningar.

Det nya jobbet på Elfa är inte en chefsposition utan en så kallad generalistroll inom HR (human resources/mänskliga resurser) där Adéle Lantz kommer att arbeta med frågor inom arbetsmiljö.

– Det här är ett jobb som inte dyker upp så ofta och jag är som stöpt för det. Jag ser fram emot chansen att få arbeta lite djupare med både den psykiska och fysiska arbetsmiljön.

Adéle Lantz har tidigare arbetat inom HR på Gunnebo Industries och Akzo Nobel.