De seglade med Sofia

31 december 2010 00:00

1921 byggdes segelfartyget Sofia i Pukavik i Blekinge och seglade länge som handelsfartyg. 1969 köptes fartyget i Kalmar av ett gäng seglande copllegeungdomar från Oregon i USA som efter upprustning bildade ett seglande kollektiv. 1982 förliste Sofia utanför Nya Zeeland.

Om de sista åren med Sofia berättar Pamela Sisman Bitterman och Lars Hässler i boken "Mot Söderhavet". De var båda medlemmar av besättningen och kollektivet ombord från slutet av 70-talet. Lars Hässler lämnade fartyget 1980 men Pamela Sisman Bitterman var kvar till förlisningen.

Besättningen varierar en hel del under årens lopp, en del lämnar och andra kommer ombord. Några stannar år efter år. Oftast är de 15-20 personer i besättningen.

Hennes berättelse börjar i Boston i augusti 1978, när hon börjar sin fleråriga segling på Sofia. Hon kom att bli en av dess veteraner.

Vi får följa Sofia på seglingen från Boston via Panama genom Söderhavet fram till Nya Zeeland. En resa som tog några år, bland annat på grund av uppläggning på varv för reparationer ett par gånger.

De har ingen brådska, de seglar ju för seglandet skull. Stannar så länge de känner för det på behagfulla öar och i ljuva laguner. De möter stormar men också stilla vatten.

Att segla ett fartyg som ett kollektiv med majoritetsstyre är inte det lättaste, men det går. Och det går bra, oftast. Den enda hierarkin ombord är att en person är kapten, och ute till havs är det kaptens ord som gäller, precis som på alla andra fartyg.

Ibland blir det konflikter, och de finns med i hennes berättelse. Men det mesta är en skildring av en ganska idyllisk resa i tropiska vatten. Hon berättar om utflykter på Söderhavsöar och människor de möter, men också om dramatiska stunder till havs. Och om vad det innebär att segla ett stort fartyg.

Förlisningen är tragisk och en kvinna i besättningen försvinner i havet. De övriga räddas efter fem dygn i livflottar.

Lars Hässler har skrivit en del tillägg i den svenska boken, och även försökt hitta så många som möjligt av besättningen och fått med deras berättelser om sina erfarenheter av tiden ombord på Sofia. Detta ger extra perspektiv på historien.

Boken är spännande och intressant, och fascinerar säkert också den som inte har någon erfarenhet av sjöliv.

Ny bok

Pamela Sisman Bitterman och Lars Hässler

Mot Söderhavet

Norstedts

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!