Odensviboken kan vinna pris

3 maj 2013 08:51

Boken om Odensvi kom ut förra året och berättar det mesta om Odensvi sockens historia. Varje gård har inventerats och arbetet med boken pågick länge.

Nu kan det här arbetet få en extra belöning. Boken om Odensvi har utsetts att representera Kalmar län i den rikstäckande tävlingen Årets hembygdsbok 2012, en tävling som arrangeras av Sveriges hembygdsförbund. Om Odensviboken vinner blir priset 5 000 kronor, ett pris som delas ut i samband med bokmässan i höst.

15 böcker är nominerade. Kraven för böckerna är att de ska på "ett föredömligt sätt levandegöra det lokala kulturarvet".

Boken gavs ut av Odensvi hembygdsförening och kom till på initiativ av Mariann Gustafsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!