Tomma rums grundidé är att oanvända lokaler blir till ateljéer och boenden för tillresta konstnärer, skribenter, skådespelare med flera. Föreningen har varit i kontakt med kulturenheten på Västerviks kommun och ansökt om 100 000 kronor i bidrag inom KUBIK (kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur). Beslut om bidrag är ännu ej taget.

– Det är ett spännande projekt. Tanken är att de ska vara här hela sommaren, tio till fjorton stycken åt gången, och turas om att bo och skapa. Vi har varmbadhuset i åtanke som ateljé, säger Kerstin Rollsjö, koordinator på kommunens kulturenhet.

Föreningen har flera orter att välja mellan och det är först i mitten av mars som vi får veta om de kommer till Västervik.