KG Hammar prisas av Smålands akademi

Vid lunchtid på tisdagen offentliggjordes vilka som tilldelas Smålands Akademis priser år 2015.

En av årets pristagare heter KG Hammar, och är före detta ärkebiskop.

29 oktober 2015 17:02

KG Hmmar får Dag Hammarskjöldpriset, bland annat för sitt engagemang i fredsfrågor. Priset, som är på 30 000 kronor, delas ut med stöd av den Malmstenska minnesfonden.

Skådespelaren, dramatikern och regissören Johan Bernander, Kalmar, tilldelas akademins Emilpris för sitt arbete med barnteater. Priset är på 30 000 kronor och delas ut tillsammans med Saltkråkan AB.

Geologen Jan Mikaelsson, Nybro, får Smålandsakademins Linnépriset på 20 000 kronor, för sin långa folkbildande gärning. Priset delas ut tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Radioproducenten Karin Malmsten, Värnamo, får Wallquistpriset på 25 000 kronor som delas ut tillsammans med Svenska kyrkan, Växjö stift, för att hon förnyat 90-årsfirande Sveriges Radios äldsta program, Gudstjänsterna.

Motiveringarna lyder som följer.

Dag Hammarskjöldpriset 2015 till ärkebiskop emeritus KG Hammar, Lund:

"Med sin öppenhet i trosfrågor och sitt engagemang mot vapenexport liksom arbete med fredsfrågan inom Kyrkornas Världsråd har han verkat i Hammarskjölds anda. Till detta kommer författande om den förre generalsekretaren och initiativ till att bringa klarhet om hans död".

Emilpriset 2015 till skådespelaren Johan Bernander, Kalmar:

"För hans starka engagemang för barnteater med uppskattade föreställningar som fördjupat gestaltat barnens känsloregister. Han har också arrangerat sommarteater där barn själva engagerats som skådespelare i nyskrivna pjäser".

Linnépriset 2015 till geologen Jan Mikaelsson, Nybro:

"För en omfattande och folkbildande gärning, som på ett engagerat och lustfyllt sätt levandegjort jordens tidigaste historia och samtidigt tydliggjort människans del i och ansvar för natur och miljö".

Wallquistpriset till radioproducenten Karin Malmsten, Värnamo:

"Med småländsk klurighet och envishet samt med personligt engagemang och journalistisk integritet har hon förnyat 90-årsfirande Sveriges Radios allra äldsta program – gudstjänsten".

– I år är ju tre av fyra pristagare smålänningar. Det är inget måste men lite extra kul, säger Erik Lindfelt, sekreterare i Smålands Akademi.

Priserna delas ut vid en ceremoni i Kalmar domkyrka vid Smålands Akademis högtidssammankomst lördagen den 14 november.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz