Framtiden säkrad för Nationalmuseum Jamtli

25 augusti 2019 18:43

I början av sommaren rapporterade Dagens Nyheter om en potentiellt osäker framtid för Nationalmuseums filial Jamtli i Östersund, på grund av den ekonomiskt svajiga situationen hos statligt ägda Nationalmuseum. Två lokalpolitiker blev oroliga och varskodde kultur- och demokratiminister Amanda Lind om situationen i ett brev.

Men driften av Nationalmuseum Jamtli är inte hotad, skriver Östersunds-Posten. Tidningen har tagit del av en mejlkorrespondens mellan representanter för Stiftelsen Jamtli, museichefen Henrik Zipsane och lokalpolitikerna.

Enligt tidninngen har Jamtlis ledning under sommaren bedyrat att situationen är löst. Parterna har ett hyresavtal och en ekonomisk plan som innebär att de beräknade driftskostnaderna är täckta. Avtalet sträcker sig fram till slutet av 2024.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT