Tekniskt råd

Tekniskt råd

Tekniskt råd Umeå
Ort: Umeå
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Yrkestitel:Tekniskt råd
Publicerad:2022-09-29
Sista ansökningsdag:2022-10-14

Tekniskt råd

Umeå tingsrätt söker ett eller flera tekniska råd

Arbetsuppgifter
Flera större företagsetableringar och företagsexpansioner är pågående eller planerade i Norrbottens och Västerbottens län, bl.a. inom ramen för vad som brukar kallas för den ”gröna omställningen”. Många av dessa verksamheter ligger geografiskt sett inom Umeå mark- och miljödomstols domsområde. Detta kommer bli en viktig arbetsuppgift för mark- och miljödomstolarna framöver och medför att verksamheten växer och att domstolen behöver rekrytera flera nya medarbetare.

Som tekniskt råd är du domare i mark- och miljödomstolen tillsammans med juristdomare och ibland även särskilda ledamöter.

Mark- och miljödomstolen handlägger bl.a. frågor om tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet såsom gruvor, järn- och stålverk, avfallsanläggningar, energianläggningar, pappers- och massaindustrier, vattenverksamheter såsom vattenregleringar och grundvattenbortledning samt naturvårds-, hälsoskydds- och kemikaliefrågor. Domstolen överprövar även beslut från länsstyrelser och kommuner med anknytning till miljörätt m.m.

Arbetet som tekniskt råd innebär bl.a. granskning och bedömning av utredningar och annat underlag i våra mål samt ställningstaganden till riktigheten i överklagade beslut. En viktig uppgift är att medverka vid utformningen av domstolens domar och beslut. Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper på domstolen – juristdomare, notarier, beredare och domstolshandläggare – och det är stimulerande, utvecklande och självständigt.

I arbetet ingår tjänsteresor med övernattning eftersom domstolen sammanträder regelbundet även på annan ort.

Kvalifikationer
Du ska ha utbildning på högskolenivå med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning samt bred och mångårig erfarenhet av arbete med frågor inom det miljörättsliga området eller miljöfrågor i övrigt. Det är meriterande om du har erfarenhet av prövningar av miljöfarlig verksamhet, gärna processindustri. Det är även meriterande med kunskaper om det rättsliga systemet samt erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning vid myndighet eller i näringslivet. Att ha kunskaper inom något eller några av de områden som domstolen prövar enligt ovan är meriterande.

Arbetet kräver att du kan sätta dig in i varierande tekniska frågeställningar och bedöma effekter i miljön av olika verksamheter och åtgärder. Du behöver också kunna på ett noggrant sätt uttrycka dig i skrift tillsammans med domstolens jurister. Du måste därför tycka om att skriva och kunna formulera slutsatser på ett pedagogiskt sätt. Du ska kunna jobba såväl självständigt som i grupp, ha god samarbetsförmåga och hög integritet. Många mål innehåller omfattande dokumentation och fakta att ta ställning till och förutsätter att du har tålamod, god analytisk förmåga, gott omdöme och är nyfiken och respektfull.

Vi erbjuder relevanta utbildningar för arbetet såväl inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena som i rollen som domare.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Om Umeå tingsrätt
Umeå tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som även är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har ca 70 anställda, varav ca 25 arbetar vid mark- och miljödomstolen. Domsområdet för mark- och miljödomstolen i Umeå omfattar hela Norrbottens län, större delen av Västerbottens län och en mindre del av Västernorrlands län. Hyres- och arrendenämnden i Umeå är administrativt samordnad med Umeå tingsrätt.

Umeå tingsrätt är en öppen arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi arbetar aktivt med att höja kvalitén inom verksamhetens alla områden för att kunna möta de krav på bra bemötande som ställs på en domstol idag.

Mer information om tingsrätten och mark- och miljödomstolen finns på www.domstol.se/umea.tingsratt/

Övriga upplysningar
Tekniska råd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till: domarnamnden@dom.se
Ansökningsblankett, kravprofil m.m. 


Dela