En enda röst avgjorde när Gamleby bestämde sig

Överums kommun, som bildade 1930, är praktexemplet på hur industrialiseringen förvandlade verkligheten och tvingade fram nya administrativa enheter. Men snart krävdes ännu större enheter som var långt ifrån enkla att skapa. I Gamleby avgjorde en enda röst frågan om kommunen skulle ingå i det stora Västerviksblocket från 1971.

8 februari 2011 00:00

Överums bruk hade sina anläggningar och befolkning utspridd i fem socknar före 1930. Det var en salig röra och gjorde det mycket svårt att sköta både på det borgerliga och det kyrkliga planet. En ny kommun var av nöden.
Så vid årsskiftet 1930-31 bröts Överum loss från Lofta, Västra Ed, Ukna, Dalhem och Gamleby kommuner. Inom nya Överums kommun bodde 1 450 personer.  År 1952 följde nästa sammanslagning, då gick Överum och Dalhem samman till en kommun och invånarantalet steg till 3 100.
Men det blev en kortvarig lösning, bara 40 år senare gick Överum upp i Västerviks storkommun.
Från 1862 fanns, inom området för dagens Västerviks kommun, förutom Västerviks stad även 13 landskommuner och Gamleby municipalköping. Municipalköpingen upphörde 1956.
1952 års kommunreform innebar att det, förutom Västerviks stad, fanns nio ”storkommuner” i det som i dag är Västerviks kommun.
När Uknadalens kommun skulle bildas 1952 genom sammanläggning mellan Ukna, Gärdserum och Hannäs kommuner så var uknaborna eniga om att de istället ville höra till Tjust-Eds kommun, som också skulle bildas då. Men myndigheterna tvingade Ukna att gå ihop med Gärdserum och Hannäs.
Ankarsrum hörde till Hallingebergs församling och kommun. Hallingeberg var en av tre kommuner i Sverige som fick behålla sina gamla gränser vid kommunreformen 1952.
År 1967 gick Gladhammars landskommun samman med Västerviks stad.
Länsstyrelsen hade föreslagit regeringen att bilda två block. Ett med Gamleby och Överum, där Gamleby skulle vara centralort och ett med Västervik som centralort. Det vägrade politikerna i Överum att godta och uppvaktade regeringen med följden att regeringen föreslog ett enda kommunblock med Västervik som centralort.
Processen som ledde till att Västerviks kommun bildades inleddes genom att en samarbetsnämnd bildades. I början av 1970 rekommenderade samarbetsnämnden de fullmäktigeförsamlingar som skulle ingå i det stora blocket att besluta om sammanläggning den 1 januari 1971. Alla klubbade igenom förslaget.
I Gamleby kommunalfullmäktige togs beslutet med en enda röst majoritet!
Västerviks kommun bildades 1971 genom sammanläggning av Västerviks stad med landskommunerna Gamleby, Hallingeberg, Hjorted, Loftahammar och Överum samt Blackstads församling ur Locknevi landskommun, Ukna församling ur Uknadalens landskommun och Västra Eds församling ur Tjust-Eds landskommun.
Antalet kommuner och städer har minskat genom indelningsreformerna från cirka 2 500 år 1951 till 1 037 år 1952 och därefter till 278 år 1974.
Några av de storkommuner som bildades har delat på sig och därför har antalet kommuner ökat något och är just nu ungefär 290 i Sverige.
Att kommunerna smältes samman berodde på de stora kostnaderna för att driva skola, äldreomsorg, socialvård och annan service i en tid på landsbygden avfolkades.
Text: Hans Brandin
gby.red@vt.se 0493-51240

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!