Konservativ nykomling välkomnas

Emellanåt kan det tyckas att den borgerliga idédebatten avstannat i och med regeringsskiftet. Och på den politiska riksdagsnivån må det vara en sanning om än med viss modifikation.

3 oktober 2008 00:07
Däremot finns det en uppsjö bloggare som på olika vis vitaliserar debatten. Inte minst gör internet det så mycket lättare att i dag få influenser utifrån, än bara för 10-15 år sedan. Samtidigt är det viktigt med en borgerlig svensk idédebatt. Den liberala grenen inom borgerligheten är ganska rikt representerad, inte minst genom det tryckta nyhetsmagasinet Neo.

 

Nyligen begåvades Sverige med en intressant och mycket välskriven konservativ debattsida på internet. Tradition och fason (www.traditionochfason.se). Många av idémagasinen, i pappersform eller på internet, når endast en kort bäst före datum eller livslängd. När det gäller Tradition och fason finns det hopp om annat. Det gemensamma för skribenterna på sidan är den konservativa ideologin.

 

En av onsdagens artiklar, skriven av Nya Wermlands-Tidningens politiske redaktör Henrik L Barvå, tar upp frågeställningen varför svensk arbetarklass och landsbygdsbor i hög grad röstar socialdemokratiskt när undersökningar visar att de i själva verket är tämligen konservativa. Han jämför den amerikanska situationen där det är just dessa grupper som utgör viktiga delar i det republikanska partiet. Perspektivet är ett annat än vad vi är vana vid. Vår och amerikanernas historia lyfts fram som avgörande för dagens situation. Längtan efter frihet som drev amerikanernas förfäder över Atlanten och svenskarnas gamla tro och förlitan på övermakten. Precis så som en analys ska vara. Det förflutna lever idag.

 

Över huvud taget är de utrikespolitiska analyserna välskrivna och genomarbetade, debattören Jacob E:son Söderbaum bör framförallt lyftas fram och hans inlägg håller mycket hög klass. Mycket av det E:son Söderbaum skriver kring i familjepolitiken är också lovvärt. Familjens rätt att vara privat, att göra sina val och att ta eget ansvar är verkligen politiska avstamp som är viktiga att göra och uppmärksamma. Den allmänna debatten har länge kännetecknas av en alltför familjefientlig grundton - se bara på vilken debatt och vilka upprörda känslor det välbehövliga vårdnadsbidraget givit upphov till.

 

Precis som i alla andra publikationer kan läsaren inte instämma i alla skribenters hållningar i samtliga politiska frågor, sådant är en omöjlighet. Något raljerande beskriver han sin oro över att homosexualitet skall komma betraktas som något normalt i samhället och att det skulle bli en "ännu mer utpräglad sexualisering av samhället" om homosexualitet "normaliserades". Som konservativ bör man se på stabila relationer som något viktigt och väsentligt och positivt för samhället. Tror och strävar man efter det, finns det inget som bör hindra homosexuella att också omfattas av äktenskaps- och familjebegreppen.

 

På det övergripande planet är Tradition och fason ett välkommet tillskott som Västerviks-Tidningens ledarsida med all säkerhet har anledning att återkomma till framöver.

 

Den lagomliberala och socialdemokratiska frasradikalismen behöver utmanas på olika sätt. Tradition och fason är ett bra sätt.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!