Marknadens nästa årstid

Nu känner vi igen rubrikerna. Vi såg dem senast i början på 90-talet. Då prydde Dagens Industri sin förstasida med orden "Godnatt Sverige" i nattsvart stil och fortsatte målmedvetet i den andan.

27 september 2008 00:06
Och andra löpsedlar följde samfällt efter. Ordet "kris" blängde folk i ögonen från kioskerna var och varannan dag. Nu år 2008, verkar vi inte riktigt vara lika nära Ragnarök, men rubrikvalen går onekligen den riktningen. Och bokstäverna är lika stora och svarta som då.

 

Men det finns flera anledningar att hålla huvudet kallt, och det inte bara för att regeringen fört en ekonomisk politik som gjort Sverige till ett av Europas bäst rustade länder att möta en lågkonjunktur.

 

Det handlar också om att rätt förstå den marknadsekonomi som nu enligt många straffas för sina inre brister. Eller, enligt andra, för sin brist på politisk styrning. Ofta både och. Men marknadsekonomin är inte perfekt, lika lite som något system över huvud taget. Men den är, som Winston Churchill sa om demokratin, det minst sämsta vi har.

 

Den förra krisen slog hårt mot Sverige. Men även då, liksom efter andra lågkonjunkturer, följdes den av ekonomisk återhämtning, och några år senare var allt normalt igen. Precis som efter alla lågkonjunkturer. Och precis som det kommer att vara efter den nu förestående.

 

Anledningen till det är inte att politiker kavlat upp ärmarna och tagit itu med de motspänstiga marknadskrafterna utan snarare tvärtom. Ekonomin har tillåtits återhämta sig själv, som den alltid gör. Det som gör marknadsekonomin överlägsen är nämligen att den till skillnad från centralt kontrollerade system är självläkande. Och det handlar inte om en enskild stor process utan om miljarder små sådana, sammantaget oöverblickbara för varje centralmakt. Därför är det oerhört viktigt att läkandet sker på marknadens egna villkor, i klartext utan konstgjorda politiska insatser.

 

Därmed inte sagt att regeringar skall vända ryggen till. Tvärtom har de ett ansvar att värna de enskilda som drabbas hårdast och genom klok ekonomisk politik mildra alltför tvära konjunkturkast. Men i detta känsliga spel mellan ekonomins egen gravitet och politiska beslut är det oerhört viktigt att komma ihåg att det inte handlar om att marknaden som sådan har fallerat. Konjunkturer kommer alltid att svänga. Att önska sig annat är som att försöka önska bort påfrestande årstider.

 

I grund och botten handlar det om att gardera sig klokt. Såväl för enskilda hushåll som för hela samhället. Och komma ihåg att efter regn kommer solsken.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!