Skattereduktion, bättre idé

15 juli 2008 10:17
Expressenkolumnisten Sakine Madons familjepolitiska torsdagskrönika, som andades slentrianmässig socialliberal klåfingrighet i familjesfären, kommenterades i ett ledarstick i VT i fredags. Madon ondgjorde sig över vårdnadsbidraget så som en djup orättvis utanförskapsbyggande kvinnofälla.
Madon skrev i helgen på sin blogg att VT, utan förklaring, är måttligt imponerade av hennes krönika. Vad gäller omdömet om krönikan har Madon rätt. Däremot; ett ledarstick är till sin karaktär kort och ger inte utrymme för vidare resonemang. Frågan kring avvägningen om vårdnadsbidraget är dock viktig och ges mer utrymme för förtydligande.
VT:s linje är tydlig; Vårdnadsbidraget är inte någon universallösning på en under många år likriktad familjepolitik, men det är ett gott steg på vägen för mer valfrihet för barnfamiljerna. Tidigare var föräldrarna på många håll i landet tvingade att sätta sina barn i det enda dagiset på orten eller välja mellan alternativ som föräldrarna i grunden var missnöjda med. Nu får de chansen att stanna hemma under en tid då barnet är mellan 1 och 3 år. Således ett ökat inslag av valfrihet för familjer. Bidrag är inte den bästa vägen att gå för att nå denna valfrihet. En rejäl skattereduktion för barnfamiljer vore klart bättre, då skulle valfriheten också bli större.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!