Libyens sak är vår

1 april 2011 00:00

Det är fascinerande att se hur svenska journalister skriver om beslutet att skicka JAS-plan till den internationella insatsen i Libyen. Vi kunde se samma sak för några månader sedan när det handlade om Afghanistan: Försvarsmaktens varje ord lapades upp och arméjargongen återgavs oavkortat i artikel efter artikel. Journalisterna försökte inte ens dölja sin entusiasm och slängde sig vant med tekniska termer som "finkalibrig eld" och "IED" som om det vore fråga om välkända ting i alla svenskars vardag, typ Risifrutti eller SJ:s tågförseningar. Förtroendet för ÖB Sverker Göransson var, då som nu, orubbligt. Den svenska ISAF-soldaten Kenneth Wallin betalade "det yttersta priset för sin insats för freden och andra människors säkerhet och trygghet" hette det då. Nu påstår han att de svenska JAS-planen ska "skydda civilbefolkningen" i Syrien. Journalisterna nickar medhållande och plitar ner "JAS = skydda civilbefolkningen" i sina små anteckningsblock. ÖB:s uttalanden citeras ord för ord i varje svensk dagstidning, utan ifrågasättanden. S-ledaren Håkan Juholt hängs ut i Expressen för att han vägrade gå med på att även låta JAS-planen "bekämpa mål på marken".

Har vi anledning att lita på ÖB Sverker Göransson? Absolut. Varför? Därför att beslutet togs av vår demokratiskt valda regering och stöds av nästan alla oppositionspartier. Beslutet var genomtänkt, piloterna är vältränade, insatsen är tydligt definierad och har en klar tidsgräns. Vi har därför ingen anledning att tro att det finns en dold agenda bakom beslutet. Sveriges regering menar sig ha sett ett tydligt exempel på tveklös ondska i världen och har därför valt att intervenera. Sverige har tagit ett moraliskt beslut, eller rättare sagt: Sverige har gjort sig till en moralisk aktör. Journalisternas okritiska entusiasm kan vi därför ha överseende med, eftersom den bevisligen inte påverkar objektiviteten i deras nyhetsrapportering. Försvarsmakten är en objektiv nyhetskälla.

En avgrund skiljer denna generösa attityd från svenska mediers rapportering om konflikten mellan Israel och de palestinska terroristgrupperna i Gaza. "Israeliska stridsflygplan angrep under natten södra Gaza" heter det bara i TT:s notiser. Inget om varför man angriper. Inget om vad man angriper. Inget om att Gaza styrs av terrorister som öppet skryter om att de "älskar döden som fienden älskar livet" och vars mål är att driva ut judarna i havet. Inget om att beslutet att angripa har tagits av ett demokratiskt tillsatt ledarskap som har en moralisk skyldighet att skydda de miljontals civila israeler som bor inom räckhåll för terroristernas raketer. "Israeliska stridsflygplan angrep under natten södra Gaza." Judarna bombade lite på måfå, de ville hämnas för något, oklart vad, de tror ju bara på Gamla Testamentet, öga för öga och sånt, innan Gud blev snäll.

Är det inte möjligt att betrakta Israels armétalesman som en objektiv nyhetskälla, precis som man bevisligen betraktar Försvarsmakten i Sverige? Är det inte möjligt att betrakta Israel som en moralisk aktör, precis som Sverige bevisligen betraktas, och bedöma (och, om man vill, kritisera) Israels handlingar utifrån den förförståelsen? Är det inte möjligt att med bibehållen objektivitet visa förståelse för att Israel menar sig ha sett ett tydligt exempel på tveklös ondska i Gaza (ni vet, det där med att terroristerna vill döda alla judar), precis som Sverige har gjort i Libyen? Är det inte möjligt att Israels flygvapen förmodligen har större anledning att intervenera i Gaza och "bekämpa mål på marken" än Sveriges flygvapen i Libyen?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Paul Widen