Styrs privatisering av humanistisk människosyn?

14 augusti 2010 00:00
När det gäller vården: Alltför ofta läser vi om vanskötsel av våra gamla, både på olika hem och inom hemtjänst. Försöken att "lösa" problemen genom privatiseringar där stora vårdbolag plockar våra skattepengar till vinster gör inte läget bättre.

 

Varje krona borde naturligtvis i stället användas till mer personal på golvet.

 

Felet med det tidigare systemet var inte att det saknade en flora av huvudmän som alla ska bekosta sin administration och bevaka sina aktieutdelningar. Snarare tvärtom - en övertro på högavlönade ledningsfunktioner som i sig genererade ytterligare ledningsnivåer.

 

Återupprätta offentlig sektor med fler på golvet och färre chefsnivåer i stället. Som det nu är kostar snart övervaknings- och kontrollsystemet av alla vårdföretag mer än själva vården.

 

 

När det gäller skola: Om Björklund verkligen ville göra något för att minska segregationen i Sverige borde han granska fri-
skolepolitiken.

 

Förutom att riskkapitalister plockar skattepengar som borde använts till undervisning, har vi också de religiösa friskolorna.

 

Myten att dessa skulle kunna hålla isär sina religiöst betingade uppfattningar och undervisningen är just en myt. "Kristna" skolor där utvecklingsläran förringas, "islamskolor" där normen är en kvinnoroll som inte bara innefattar ansiktstäckning utan även förbud att skaka hand med män florerar. Naturligtvis kan man inte lagstifta bort tokiga idéer men att med friskolesystem låta barnen utbildas isolerade från andra uppfattningar bäddar för kommande konflikter.

 

Riv upp friskolesystemet, skolan bör vara såväl vinstbefriad som konfessionsneutral!

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Pettersson Aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd