RUT-avdrag ökar sysselsättning och välfärd

"Jag talade med en företagare inom hemservice. Hon berättade att de flesta av hennes uppdragsgivare är äldre personer, som får hjälp med sådant som inte hemtjänsten utför eller vill ha en extra veckostädning mellan hemtjänstens insatser." Det skriver landstingsrådet Gudrun Brunegård i debattartikeln nedan.

19 april 2010 22:48
I ett antal repliker har olika debattörer reagerat på min debattartikel om RUT-avdraget.

 

Annika Högberg (S) och Helen Nilsson (S) bekräftar i Västerviks-Tidningen den 30 mars att de rödgröna partierna kommer att avskaffa RUT-avdraget för hushållsnära tjänster, om det blir maktskifte efter höstens val. Utan att blinka tvingar de alltså kvinnor tillbaka till skurhinkarna, som de befriats från.

 

Solveig Thorngren (S) menar den 14 april att jag är fast i könsrollstänkande, när jag lyfter fram att det är kvinnor som får avlastning från hushållsarbetet. Jag vill påstå att det är väldigt olika. I vår familj tar vi gemensamt ansvar, men i praktiken är det faktiskt maken som gör en stor del av städarbetet, eftersom jag är så mycket på resande fot. Även Solveig Thorngren torde dock vara medveten om att det är ganska ovanligt att maken tar så aktiv del i hemarbetet. I de allra flesta fall är det kvinnan som har huvudansvaret för att det blir gjort. Följaktligen är det också kvinnan som har störst glädje av avlastning och är den som drabbas om olyckan skulle vara framme och vänsterkartellen kommer till makten i höst.

 

Yngve Råberg, Västervik, vidhåller den 13 april sin nedsättande retorik om pigavdrag, i stället för att erkänna den kompetens och företagsamhet som besitts av dem som hellre tar jobb i hemservicesektorn än går arbetslösa.

 

Härom veckan deltog jag tillsammans med bland annat en socialdemokratisk riksdagsledamot i ett möte med Synskadades Riksförbund. Frågan ställdes hur vi och våra partier ställer oss till RUT-avdraget, "eftersom det har betytt så mycket för våra medlemmar", som av naturliga skäl kan ha svårt att sköta städning och fönsterputsning själva. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten visade tydligt att frågan inte uppskattades och avslutade snabbt mötet.

 

Jag talade med en företagare inom hemservice. Hon berättade att de flesta av hennes uppdragsgivare är äldre personer, som får hjälp med sådant som inte hemtjänsten utför eller vill ha en extra veckostädning mellan hemtjänstens insatser. Det har också blivit en vanlig och mycket uppskattad gåva, att ge sina gamla föräldrar eller sin livskamrat en storstädning med hjälp av RUT-avdraget.

 

Detta vill alltså Annika Högberg, Helen Nilsson och deras gelikar sätta stopp för. De försöker måla upp en bild av att det är idel höginkomsttagare som utnyttjar bidraget och därmed tar skattemedel från ensamstående mammor. Som "bevis" citerar de SCB, som säger att 30 procent av dem som gjort avdraget tjänar mer än 50 000 kronor i månaden. Då är det ju 70 procent som tjänar mindre än så!

 

Den företagare jag talat med uppgav att hennes taxa blir 130 kronor i timmen efter RUT-avdraget, det vill säga hälften av den ursprungliga kostnaden, 260 kronor i timmen. Hur det endast skulle gynna den som tjänar över 40 000 kronor i månaden, som Högberg och Nilsson skriver, det är för mig obegripligt!

 

Slutligen måste jag kommentera deras svepande formulering om att barnfattigdomen ökar i Sverige. Genom Alliansregeringens ansvarstagande politik är minst 50 000 fler personer sysselsatta i dag än vid valet 2006. Alliansregeringen tar ansvar för att minska utanförskapet för barn och unga på flera fronter: Flerbarnstillägget höjs och stödet höjs till sommarskola för dem som behöver extra stöd för att klara betygen, liksom stödet till sommarjobb för ungdomar.

 

RUT-avdraget är en viktig stimulans av en sektor av arbetsmarknaden, som underlättar för hushållen, gör tidigare svarta jobb vita och skapar skatteintäkter. Det gör tjänstesektorn tillgänglig för fler än bara höginkomsttagare och förbättrar det allmänna välståndet.

 

Debattreplik
Gudrun Brunegård är kristdemokrat och landstingsråd i opposition i Kalmar län. Inlägget är en replik till ett antal debattörer som reagerat på Brunegårds tidigare publicerade debattartikel.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!