Nya och motstridiga argument från Regell

27 mars 2010 00:16
Motbevisad återkommer Regell med både nya och delvis motstridiga argument. För det första hävdas nu att felet i stället är att kommunens tjänstemän vägrat ge socialisterna underlag för att lägga ett finansierat budgetförslag. Inte, vilket hävdades tidigare, att socialisternas budgetförslaget inte behandlades av fullmäktige.

 

För det andra upprepas påståendet att finansiering i form av ökade skatter eller upplåning inte alls behövs till för deras enorma utgiftsökningar. Regell har uppenbarligen en väldigt hög tro till den socialistiska människans förmåga. Om bara några få kunniga och goda människor som han själv fick makten, och dessutom fick strunta i demokrati och besvärliga lagar, då skulle ett oförändrat kommunalt skatteuttag på något magiskt sätt förmeras på samma sätt som när Jesus mättade människomassorna med fem bröd och två fiskar. Jag tillåter mig att tvivla.

 

För det tredje påstår han att man inte kan lösa framtidens välfärd på kommunal nivå. Det måste väljarna tolka som att det framlagda förslaget egentligen inte hade något med kommunens budget att göra. I stället var det en rikspolitisk markering. Men om Regell verkligen främst vill driva rikspolitik så vore det väl mycket bättre om Västerviks socialister försökte rösta in honom i riksdagen i stället för fullmäktige. Då slapp han att ta upp fullmäktiges och tjänstemännens tid med förslag som tydligen inte ens han själv anser hör hemma här.

 

Debattreplik
Harald Hjalmarsson (M) är kommunalråd i Västervik. Inlägget är en replik på Socialisternas Johannes Regells debattartikel i VT den 22 mars.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Harald Hjalmarsson