Våga visa medborgarna notan

6 mars 2010 00:00
Kammarrätten valde att inte pröva Socialisternas överklagan av fullmäktiges behandling av deras budgetförslag. Utifrån beslutet försöker Regell ge läsarna intrycket att Socialisterna skulle vara offer för någon slags åsiktsdiktatur i fullmäktige. Han hävdar att "ingen annan politik än Hjalmarssons kan föras". Det är givetvis helt felaktigt.

 

Fullmäktige räds inte Socialisternas åsikter eller politik. Ledamöterna röstar gärna om de enorma utgiftsökningarna som utlovas. Det enda som begärs är att Socialisterna samtidigt, enligt lagen, visar upp notan för medborgarna. Hur mycket behöver skatter och upplåning öka? Det är Socialisterna som är rädda för en sund debatt. Inte fullmäktiges övriga ledamöter.

 

Med otydligt tal om att begränsa "privat berikning", söker Regell ge sken av att deras kraftigt underbalanserade budget kommer att betalas av någon annan än den vanliga väljaren själv. Dock okänt vem och hur. Reptricket är förstås omöjligt, eftersom det är medborgare i vanliga inkomstlägen som utgör nästan hela skattebasen i vår kommun.

 

Det framgår också att Socialisterna inte är solidariska, åtminstone inte generationssolidariska. De verkar tycka att det är rätt lämna ökade skulder till barn och barnbarn på grund av vår egen överkonsumtion? Jag anser att vi, precis som tidigare generationer, bör "rätta mun efter matsäck". Oavsett om det gäller pengar eller miljöpåverkan.

 

Debattreplik
Harald Hjalmarsson (M) är kommunalråd. Inlägget är en replik på Socialistföreningens Johannes Regells debattartikel som publicerades i VT den 24 februari.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Harald Hjalmarsson