Min vision: EU - den goda stormakten

25 maj 2009 00:06
Valet till Europaparlamentet i juni borde handla om vilket slags EU vi vill leva i. Önskar vi ett EU som är slutet mot omvärlden, en fästning Europa, eller vill vi att EU ska föregångare för en öppnare, mer demokratisk och friare värld? Vill vi att kampen mot terrorism ska gå före grundläggande mänskliga rättigheter eller tror vi att demokratin och friheten också är värda att försvara?

 

Tyvärr vill de stora svenska partierna göra valet till ett slags folkomröstning om regeringsmakten, snarare än till ett val om Europa. Båda vill hellre tala svensk inrikespolitik än vad vi kan åstadkomma i Europa och i världen. Med en så navelskådande debatt behöver ingen förundras över att intresset för EU-valet är lågt.

 

Sverige är en del av en global stormakt, byggd på demokratiska stater, vars beslut är med och formar mänsklighetens framtid. De senaste åren har vi sett upprepade exempel på hur viktigt det europeiska samarbetet är. Det är när EU samlat kan ställa krav på USA och Kina som vi kan se möjligheten att komma någonstans i klimatförhandlingarna.

 

Det var först när euroländerna samlade sig till en gemensam handlingsplan som den allra mest akuta ekonomiska krisen under hösten lugnade sig. På FN: s befolkningskonferenser har EU, trots inre oenighet, varit en förnuftets röst för kvinnors reproduktiva rättigheter när en ohelig allians av USA, Vatikanen och muslimska länder försökt inskränka dem.

 

Jag har en vision om EU som den goda stormakten, som börjar i Europas gemensamma och fasansfulla historia av krig, lidande och död, och som bär med sig insikten om att fred, demokrati och frihet är värden värda att försvara. Det ställer krav på oss själva, att värna dessa värden i en tid när politiska ledare på allt fler håll hotar med terrorism för att driva igenom alltmer drakoniska lagar som inskränker vår personliga frihet och integritet.

 

Världen står inför många avgörande vägval de kommande åren. Snart ska nästa globala klimatavtal förhandlas. Kampen mot terrorism måste gå från krig till förebyggande åtgärder, samtidigt som vi aldrig får vika undan för dem som vill hota vår frihet med våld. Den fortgående krisen i många afrikanska länder kräver ett engagerat världssamfund, som både bidrar med ekonomiska resurser och med stöd för att bygga stabila demokratier. Det globala finansiella systemet måste säkras och, i alltför många fall, återuppbyggas. Detta är vad vad mitt val handlar om. Och det är på den grundvalen jag vill att vi ska avgöra vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet de kommande fem åren. De som vill diskutera ersättningsnivåer också i Bryssel, eller de som vill driva på för ett Europa som visar globalt ledarskap?

 

EU-debatt
Abir Al-Sahlani (C) är Europaparlamentskandidat.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!