Logga in

Marcus Fridlund (S)

Sälj! Sälj. Sälj?

Igår under måndagseftermiddagen så samlades Västerviks kommunfullmäktiges 57 ledamöter för att ta beslut som rör kommunen. Eller, det var inte 57 ledamöter närvarande, utan ett par platser stod tomma. 

Den stora "heta" frågan att behandla var ärende om simhallen. Om kommunfullmäktige kunde ta beslut om föreslagen hyra, en hyra som är framräknad efter flera år av utredningar och arbete med utformning av tekniska lösningar och bassänger. Med andra ord så handlade det om att börja bygga, eller att inte bygga.

Moderaterna var kvickt uppe i talarstolen och aviserade att man inte vill att kommunen ska göra detta, utan man vill ha en stor extern aktör som bygger. Vilket får flera konsekvenser: beslutet skjuts upp flera år, lokala entreprenörer får inte säkert vara med på upphandlingar, och simhallen säljs därmed tappar kommunen en viktig fastighet. 
Självklart är det inte dom orden som M använder i sitt anförande, men vi som hört det förr, hör det igen. Sälj, sälj, sälj. 

Eftersom det inte rör sig om en ny fastighet, utan om tillbyggnad och renovering så vill inte vi sälja ut detta. Jag har inga problem att säga det. Vi vill inte sälja simhallen, punkt!
Vi vill att det kommunala fastighetsbolaget genom en mängd upphandlingar låter lokala företag bygga och renovera vår simhall. Detta till en hyra som därmed är säkrad. 

Extra anmärkningsvärt är det att SD som i kommunstyrelsen säger ja till detta förslag, ändrar sig i sista stund inför kommunfullmäktiges sammanträde. Man kan ju enbart spekulera i vad det kan handla om. 

En majoritet i fullmäktige vill besluta om simhallen, och en minoritet vill det inte. 
I kommunallagen finns det en möjlighet för minoriteten att om ett ärende hastigt kommer upp för beslut, och inte är tillräckligt berett, ska kunna skickas tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Jag har svårt att tro att lagstiftaren menar att ett ärende som stötts och blötts längs och tvärs i flera år kan räknas som icke berett ärende. Minoriteten ska skyddas från att majoriteten tar beslut över minoritetens huvud. 
Den minoritet som nu skickade tillbaka ärendet till kommunstyrelsen är samtliga partier representerade i nämnda styrelse. 

Nu är det andra gången på kort tid ett större ärende som behandlats fler gånger återremitteras tillbaka för ytterligare behandling. Förra gången var det kommunens budget, där det största oppositionspartiet bemödade sig med att göra en budget på 1,5 A4 papper, efter månader med budgetarbete. Det må räcka i riksdagen, men inte för oss i vår kommun. Nu bemödade man sig inte ens med att ta fram en skrivning till det behandlande mötet i kommunstyrelsen, utan lämnar in ett ad hoc yttrande i kommunfullmäktige. 

Jag ser det som att en minoritet i Västerviks kommun just nu utnyttjar de demokratiska spelreglerna för att skapa oro, misstro och polarisering. Om så inte är fallet, så välkomnar jag diskussionen framöver om hur vi framgent ska kunna föra demokratiska processer framåt.
Det politiska spelet måste ha några moraliska gränser, annars riskerar vi att gräva en gigantisk sandlåda där den med största spaden kastar störst mängd sand. 

Vi kommer att få en utbyggd och renoverad simhall i Västerviks kommun, frågan är bara när. 

Granskningar

Jag tycker att det är bra när granskningar genomförs. Man får då ofta en helt annan syn än vad man haft innan. Ibland är det så att det kan jämföras med att ha riktigt dålig syn, men när glasögonen kommer på, ja då ser man allt helt klart.

Med anledning av Aftonbladets granskning av det fackförbund där jag varit medlem i under många år så skrev jag detta brev under dagen:

"Efter granskningen av Ledarna utförd av Aftonbladet så är jag bestört. Jag har haft olika förtroendeuppdrag under hela mitt vuxna liv, och jag har även under en tid varit företrädare för Ledarna. De uppgifter som framkommer visar allt tydligare på en ohållbar makt- och korruptionskultur inom fackförbundet Ledarna. Förtroendet för mig som enskild kommer på kant genom att förknippas med er, och det vill jag inte vara en del av. Därför avslutar jag mitt medlemskap inom Ledarna. Jag är djupt besviken. Ingen, absolut ingen förtroendevald ska utnyttja sin position för egen vinning. Man är vald i förtroende, och mitt förtroende har ni inte, och jag inser att förbundet aldrig kommer gå att ändra inifrån. Klubbar för inbördes beundran kan ni ha, utan att medlemmarna ska betala notan!
Ni har helt missat det fackliga löftet.
Tack och ajöss!"

 

Nu får vi se vilket förbund jag istället kommer att ansluta mig till. För fackligt ansluten, det kommer jag alltid att vara. 

Ny på posten.

Wow, inser att jag inte uppdaterat bloggen sedan valhelgen i september. 

Höstens turbulens både lokalt och nationellt fyllde inte direkt på skrivarlusten, utan hösten fylldes med maktspel, utspel och mycket "sitt lungt i båten". 

Nu när allt har landat så känns det betydligt bättre. Samtalsklimatet har gått tillbaka till resonabla samtal utan att förvrängas och man försöker inte längre medvetet att missförstå varann. Typ. En del gör det fortfarande, och det får stå för de som vill göra så. Det är faktiskt ganska problematiskt om man ska göra politik av varenda liten fråga som dyker upp. Det glädjer mig att det finns många politiker i Västerviks kommun som faktiskt ser bortom partifärg, och istället ser till frågorna som ska lösas på bästa sätt för kommunens invånare. 

Efter årsskiftet har jag tillträtt som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vilket är ett enormt förtroende som jag ska ta vara på så gott jag bara kan. Jag ska göra mitt bästa för att söka breda lösningar för våra barn, ungdomar och personal. Visserligen har jag suttit i nämnden länge, men att leda nämnden är jag helt grön på. Vilket ska bli roligt, och utmanande. 
Att komma in som ny ordförande i ett helt nytt politiskt läge, där vi styr i minoritet är inte helt oproblematiskt. Men jag hoppas och tror att en majoritet i kommunen vill åt samma håll, det gäller bara att alla förstår vikten av samarbete. Vi behöver fler lokaler, mer pedagoger och lösa frågan om särskilda undervisningsgrupper. Inget av dessa frågor kommer att lösas på ett bra och långsiktigt sätt om vi träter eller politiserar dom. Vikten av samarbete kommer att bli enorm, och min dörr är alltid öppen för den som vill diskutera sakfrågor. Jag kommer att söka breda politiska lösningar.

Så, nu sitter vi inte längre lugnt i båten, årorna är ute, vi har börjat ro. Vilka vill följa med? Vi har alltid plats för fler i båten. 

Bostadsprioriteringar

Politiken innebär prioriteringar, och det kan vara obekvämt för en del politiker att faktiskt inse det. Vi socialdemokrater får nu kritik av moderaternas Jon Sjölander för att vi vill prioritera unga på bostadsmarknaden.
Den prioriteringen innebär inte att vi vill knuffa bort någon eller ställa dom utanför. Alla de grupper som Jon i sitt inlägg radar upp, finns redan på bostadsmarknaden och har ofta uppbyggda kontaktnät. Vi anser att det är ett hot mot vår kommun att unga inte får en bostad i rimlig tid, och risken blir större att de lämnar kommunen. 

Vi vågar prioritera, och vårat mål är att kommunen ska fortsätta bostadsbyggandet, och få fler att vilja bygga bostäder. Det kräver ett gediget arbete, och vi axlar den manteln mer än gärna. 

Jag vet inte vad Sjölanders mål är, kan det vara marknadshyror som är hans lösning för ökad rörlighet på bostadsmarknaden? Eller kan det vara att sälja ut det kommunala bostadsbeståndet? Båda delar är ju inte någon främmande moderatpolitik. 

Vi står upp för rätten till bostad, som är grundlagsskyddad.
Vi vill få in fler på bostadsmarknaden, vi vill bygga fler bostäder, och vi vill fortsätta planarbetet för ännu fler bostäder. 

Vi står upp för en trygg bostadsmarknad, emot marknadshyror och emot utsålda kommunala bostadsbestånd. 

Vi står på hyresgästernas sida.

Så hur prioriterar moderaterna? 

Öppna vallokaler

Idag har de första röstlokalerna öppnats, och det är 19 dagar kvar till den stora dagen. 

Jag hoppas att alla utnyttjar sin demokratiska rätt för att påverka i valet. Mitt val är självklart
Jag vill vara med och fortsätta bygga Västervik och Sverige starkt. Vi behöver en socialdemokratisk regering igen för att kommunerna ska ha en chans att klara av det välfärdsuppdrag man är ålagd att göra.

Mot vår politik står skattesänkningar. Det innebär mindre statsbidrag till kommunerna, vilket riskerar stramare kommunbudgetar, och det går ut över de som redan idag har det sämst. Hårda och kalla vindar blåser, och det gäller nu att vi håller ihop. Jag vill inte vara med om ett samhälle som slits isär.

Sen kan jag inte förstå kritiken från moderaternas Elin Landerdahl, på henne låter det som att vi är överbemannade inom kommunens utbildningsförvaltning. Frågan är var har vi för mycket personal? 
Moderaterna i kommunen och sverigedemokraterna står på samma fot, man kritiserar att det är för mycket personal, moderaterna har ännu inte kommit med förslag att skära i bemanningen, men det har sd gjort. Frågan är när moderaternas besked kommer. 

Jag håller fast, att ska vi kunna möta de utmaningar vi ställs inför, och ha ett långsiktigt perspektiv och inte bara för dagen, så måste vi ha personal, ledare, chefer. Alla behövs, och vi måste nog i framtiden tänka utanför boxen och komma på nya lösningar på hur vi ska lösa rekryteringar framöver. Vi kanske behöver omstrukturera oss och arbeta på ett annat sätt i skolans värld. Bara för att media inte längre pratar om lärarbrist, och att vi kommer sakna tusentals lärare framöver i Sverige, så betyder inte det att problemet är borta. 

Ska vi kunna satsa på personal och utbildning, så krävs resurser. Inte skattesänkningar. 

Valet är ditt. 

Fritidspolitiker som numera är gruppledare för socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Västervik. Jag är en 90-talist som brinner för samhällsutveckling och allas rätt till ett rikt och meningsfullt liv.
Sitter i barn- och utbildningsnämnden och miljö - och byggnadsnämnden.
Mitt politiska engagemang tog fart efter valet 2010.


Förutom kommunala förtroendeuppdrag så har jag en hel del internpolitiska uppdrag. Utöver mina politiska uppdrag så arbetar jag på Stegeholmsverket i Västervik


I min blogg skriver jag om politiska tankar blandat med mina egna uppfattningar om ämnet.
Åsikterna jag framför är mina egna och ingen annans, och ingen annan behöver heller svara för dem. 

Bloggar

Sport

Politikerbloggar