Logga in

Budgetfrågan igen

Västervik Budgetfrågan igen!

Hur kan man som parti lämna en uppgörelse med Västerviksalliansen för några silverpenningar? Hur kan man som socialdemokrat och centerpartist locka ett annat parti med några silverpenningar? Historien har ju många exempel på sådana tilltag. Men hur kan moderna partier i vår tid så lättvindigt byta sida för egen vinning eller var det bara tillfälligt? Nu är det inget fel på liberalernas förslag angående budgeten. Liknande förslag har kommit från Västerviksalliansen och i synnerhet Westerwikspartiet. Varför kan inte majoriteten gå igenom alla förslag och försöka jämka ytterst lite och få verklig majoritet. Tyvärr tolkar jag S, C och Mp lockelse av att ha flera som röstar på sig vid återremissdebatten än att skapa den bästa politiken för Västervik.

I fredags var Liberalernas lokale ledare i Stockholm och valde Nyamko Sabuni till ny ledare för Liberalerna. Alla var nöjda eftersom det inte fanns någon annan att rösta på. Sånt trodde jag bara skedde i andra länder. Men det har vi ju inte med att göra utan det får L klara själva. Sedan får vi se vilken politik partiet jobbar med på riksplanet. Här är det många som undrar var L står lokalt.

Idag, måndag var det extra KS efter att två remissförslag hade antagits på förra fullmäktige och som krävde återremiss. Ett från M och ett från majoriteten vilket får väl betraktas som lite underligt. Det hade nog varit väldigt bra för Västerviks kommun om man genom återremissen utnyttjat den uppkomna tiden för att analysera vad de andra partierna kommit med för förslag. Men så blev det inte! Extra KS den 8 juli och extra KF den 26 augusti. Idag klubbades den andra återremissen igenom av Majoriteten förstärkt med V och L. Den första återremissen sades vara genomarbetat men svaret uppfattades som ”god dag yxskaft” och vann inte gensvar. Västerviks kommun är värd en bättre politik där man lyssnar även på sina konkurrenter. Westerwikspartiet kommer att fortsätta med politik för Västerviks bästa där så många som möjligt hjälper till.

Alla läsare önskas en glad och trevlig sommar

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Dags för lite summering

Västervik Dags för lite summering

Det är inte alltid livet följer tänkt bana vilket kanske är bra i vissa fall. Men det kan påverka mycket. Själv har jag varit ”sjukskriven” om nu en pensionär kan /får vara det. I vilket fall drabbades jag av komplicerad näthinneavlossning men tack vare fantastisk sjukvård i Västervik och Linköping kunde de rädda synen till stor del. Tack för er insats. Under en lång tid inget TV eller dataarbete. Även sånt ger en tankeställare!

Åter i politiken. Nu stundar budgeten. Ett utkast från majoriteten har sett ljuset! ?  Kanske den mest avslagna budget jag sett på länge.  Nu lär det bero på att vi inte har pengar. Westerwikspartiet varnade för flera år sedan om att utvecklingen skulle bli så här. Vi hade förslaget att en 50 öring behövdes i skattehöjning. Majoriteten sade att det inte behövdes då! En budget måste ha en framförhållning och en säkerhet. Att tidigt och med små steg höja skatten och samtidigt avsätta belopp för allt från skolor, vård och omsorg till kultur och idrott. Man kan inte, i morgon som vissa tror, bygga ishallar(multihallar) simhallar mm. Det krävs långsiktig planläggning, inte minst på ekonomiområdet. Att sedan trots avslag i fullmäktige plötsligt ge VIK 800000 kan ifrågasättas! Kommunstyrelsen har bestämt att med vissa kriterier uppfyllda ge idrottsprestationer i hög serie ett marknadsstöd på 250 000. KS har inte ändrat detta utan det ligger kvar. En mycket svag och tillfällig majoritet sätter sig över rådande bestämmelser. Moraliskt förkastligt! Vi har hela tiden pekat på möjlighet att supportrar kan köpa aktier. Verksamheten drivs ju av ett bolag. Sen skall vi tacka sponsorer som gör ett fint jobb. Mer tveksamt är att ett kommunalägt bolag håller på med detta. En vd i Västerviks kommun skall avhålla sig från att opinionsyttringar på insändarsidan. Helt rätt är att kommunen skall göra allt för att underlätta. Vi skall ge stöd till idrotten men på ett sådant sätt att alla nivåer kan få ta del och inte minst våra ungdomar. Westerwikspartiet följer det vi gick till val på.

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Brovaktarstugan ett minne blott?

västervik Brovaktarstugan ett minne blott?

Politiken har nu kommit igång. 51 fullmatade ärenden och drygt 500 sidor med utredningar, ett heldagsarbete med kommunstyrelsen. Bra och genomarbetat underlag. Jag skall inte beskriva mer än ett litet nästan undanskymt ärende. Avveckling av den s.k. Brovaktarstugan. De flesta minns att på Slottsholmen fanns ett litet rött hus med snickarglädje. Tyvärr stod det i vägen för det stora bygget. Jag vill med en gång säga att jag ansåg att det nya Slottsholmen och kringarrangemangen skulle bli mycket bra och så blev det verkligen. Jag tyckte det var helt rätt att flytta bort Brovaktarstugan. Ett förslag var att placera den på Kulbacken där fanns det plats i anslutning till muséets övriga verksamhet. Något intresse från muséets sida verkade inte finnas trots att man tidigare diskuterat kaffestuga eller kunna ha stugan som samlingsplats för skolklasser. Problemet var nog att det inte följde med någon budget för ändamålet. Eller såg man inte möjligheterna. Några beslut fattades inte utan plötsligt lastade man upp huset efter rivning av murstock och huset fördes till Lucerna för uppställning. Troligen var motivet att den kan stå där tills man hittat platsen eller att man glömmer bort det. Men viljan att göra något fanns ju inte. En utredning gjordes av muséet som sammanfattas nedan

Byggnaden har i med flytten från Slottsholmen tagits ut sitt sammanhang. Huset och den numera rivna uthuslängan hade före flytten höga kulturhistoriska värden vilka till stor del var knutna till just platsen och dess roll i de verksamheter som bedrivits här från 1700-talet och framåt. Dess största kulturhistoriska värden har därmed gått förlorade (se rekommendationer i länsmuseets kulturmiljöutredning2010).

Byggnaden i sig självt har också genomgått flera förändringar under 1900-talets andra hälft, med nyare ytskikt både invändigt och utvändigt, där bytet av fönster markant påverkat dess utseende exteriört. Dess planlösning i form av enkelstuga samt timmerstommen är i princip vad som återstår av dess kulturhistoriskvärden som enskild byggnad.

Det finns ju lite olika skolor hur man kan göra med äldre bebyggelse.

 Det bästa är ju att behålla äldre hus samt varsamt renovera dessa.

 Den andra skolan är ju att riva och bygga nytt. Redan August Strindberg skrev

 "Här rivs för att få luft och ljus; är kanske inte det tillräckligt?"

 I Linköping fanns ett mycket stort antal trähus som stod i vägen.

 Där insåg man värdet av de kulturella husen och man flyttade till ett område numera känt

 som Gamla Linköping. Med mängder av besökande.

 Vi behöver inte vara lika duktiga men några hus kan med fördel flyttas och bevaras.

 I diskussionerna innan bygget av Slottsholmen redovisades att flytta huset och se till att pengar avdelades

för ändamålet. Varifrån pengar togs till flytten vet inte jag men allt kostar pengar.

Kanske skulle man försiktigt plockat ned huset i stället och åter rest det på lämplig plats.

Brovaktarstugan kunde ha fått återuppstå på Kulbacken en ypperlig plats för att där berätta om dess

uppgift att hålla iordning broarna och hur man öppnade och stängde den viktiga passagen till Gamleby

och inte minst den inre hamnen. ”Det sitter i väggarna” för att koppla tankarna till ett utmärkt TV- 

 program. Endast Westerwikspartiet ville att man åtminstone skulle göra en utredning vad är kostnaden

att återställa huset på Kulbacken. Det blev nej så nu utbjuds huset till vem som kanske ser värdet för ett

omhändertagande annars avvecklas stugan som rivningsavfall! Är det den kulturen vi vill ha i vår

 kommun?

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Vem ljuger?

Västervik  Vem ljuger

Vem ljuger på riksdagsplanet? Eller förstår man inte varandra. Eller vem lurar vem? Som vanlig skattemedborgare ställer man nog idag många frågor om politiken både på riksdagsnivån respektive på vår kommunala nivå. Hur står det till i politiken? Hur många överenskommelser finns det? Skriftliga, hemliga eller vad det nu är! Vem är rädd för vem? Vem får inte tala med vem? Om våra riksdagspartier inte kan klara ut detta så att dessa frågeställningar inte behöver ställas vem skall då lösa detta? Tyvärr finns det nog inte annat ett nyval för att se vad svenska folket vill. Jag är medveten om att kartan kommer ritas om radikalt. Men kanske kan man finna naturliga majoriteter. Vi kan nu hoppas att fredagens riksdagsomröstning gör att det klarnar. Sverige behöver en stark majoritet så att vi får ett fungerande system, men det finns nog tveksamheter för framtiden. Lokalt behöver vi klara beslut och regler som är långsiktiga. Just nu finns det alltför många frågetecken. De som drabbas nu är vanliga medborgare.

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

avståndet till Stockholm.....

Västervik Avståndet till Stockholm synes för långt för vissa

Jag ställer mig väldigt tveksam till vad riksdagsmannen Tomas Kronståhl (TK) från Västervik skriver den 24 dec i VT i en insändare. Han talar om ”en oärlig maktkamp som bottnar i enskilda personers enorma längtan efter mer makt och inflytande”. Om TK menar sina egna så kan jag hålla med, men om han menar alliansen eller som TK skriver ”den falska alliansen” så är det lite väl underligt. Westerviksalliansen består av M, L, W och KD. Inga andra! Centern deltog i diskussionerna vid ett flertal tillfällen, men vi talade om vad vi vill göra i framtiden för att förbättra Västerviks kommun. Centern talade ett annat språk och sedan drog de sig ur. TK säger att alliansen har 19 mandat och de själva 25. Här kommer TK in på den falska alliansen som jag citerar: ”Sanningen är att Sverigedemokraterna, inte bara ingår utan utgör själva fundamentet till denna nya nationalistkonservativa allians som nu tar form i Västervik”. I samma ögonblick borde nog TK tagit upp han gjort en teknisk valsamverkan med Socialistiska välfärdspartiet och Vänsterpartiet för att kunna gardera allt, så att makten behålls. Ett speldrag som tvingade ”minoritetsmajoriteten” att sälja ut ett antal platser från S, C och Mp. Om det är någon som drar isär Västervik så är det nog TK själv genom att skriva en sådan insändare. En klar vänstervridning kan skönjas. Vi tackar för insändaren men det fanns inte någon verklighet bakom denna. Vi får nu hoppas att alla partier har samma raka besked, redovisat i god tid som vi, så att vi, trots TK insändare jobbar för kommunens bästa utan oärlig skrämselpropaganda.

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

 

Jag bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (partiet bildades 1976 med namnet VDM) i kommunstyrelsen och fullmäktige. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum samt ordförnde i Kultur och Fritidsnämnden.

Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi sammarbetar med alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör Västerviks kommun och oss som bor här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar