Logga in

Elin Landerdahl (M)

Problematisk skolfrånvaro

Västervik Idag har Västerviks kommun 104 stycken elever som har problematisk frånvaro. Det innebär elever som med stor sannolikhet inte kommer klara av sin skolgång med godkända betyg och därmed inte ha möjlighet att söka till ett nationellt program på gymnasiet. Statistiken gäller enbart grundskolan (inte gymnasiet) vilket förvärrar läget ytterligare. 

Det är i dagsläget svårt att analysera statistiken djupare för att avgöra hur allvarlig frånvaron är. Det finns nämligen olika kategorier av problematisk frånvaro och för att sätta in åtgärder behöver vi ta del av de olika kategorierna.

En del av dessa elever har strödagar med frånvaro men ändå så pass att det påverkar betygsmålen i skolan. Andra är ”hemmasittare” vilket innebär att eleven aldrig vistas i skolan. Sedan finns de som ligger mittemellan, de är i skolan men inte på lektionerna, de sk korridorsvandrarna.
Som ni säkert förstår krävs en mängd olika riktade insatser för att kunna hjälpa dessa elever tillbaka i skolbänken. En del elever vistas som sagt i skolan men behöver ytterligare motivation för att komma in i klassrummet igen. Steget är givetvis inte lika stort för dessa elever som för de som inte ens tar sig till skolan.

Hur eller hur och oavsett kategori är det ett stort problem att 104 stycken elever i grundskolan just nu klassas att ha en problematisk skolgång. Misslyckas kommunen med att behålla eleverna i skolan och att de då saknar godkända betyg riskerar samhället att känna av konsekvenserna längre fram. Detta måste vi ta på allvar och definitivt inte acceptera.

Skolorna i kommunen har en gemensam Skolnärvaroplan att arbeta efter. Givetvis måste även föräldrarna vara delaktiga och engagerade i sina barns skolgång. Någonting som tyvärr inte alltid fungerar..

 

Skolstart med blandade känslor

Västervik Idag började många barn och ungdomar förskolan och skolan igen efter ett långt sommarlov. De flesta var säkert lite extra pirriga imorse när de tog på sig ytterkläderna. De såg fram emot att träffa alla kompisar och visa upp den nya ryggsäcken eller skorna som de fått under lovet. Men tyvärr kände inte alla samma förväntansfulla känsla. Många hade nog en orolighetskänsla i magen istället. De ska gå tillbaka till skolan och lämna tryggheten som de har känt under lovet. Känslan att bli utfryst, inte räcka till, bli kränkt och mobbad.

Även kränkning och mobbing har utvecklats – tyvärr. Det är inte ”bara” en knuff i korridoren eller ett elakt ord på skolgården utan det har blivit så mycket mer. Det sker via sms och sociala medier, vilket är svårt för de vuxna att upptäcka. Här behövs det göras någonting. Vi måste ha nolltolerans vad gäller kränkning och mobbing. Att ett barn, en ungdom ska hamna i utanförskap i ett så tidigt stadie i livet är inte acceptabelt. Men för att det ska bli nolltolerans så måste vi alla hjälpas åt. Hjälpas åt att upptäcka och utrota all kränkning och mobbing genom att reagera och agera.

En av mina hjärtefrågor är just att jag vill förbättra och skapa en tydligare samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vår skolhälsa. Att vi tidigt ska kunna se om någon elev mår dåligt. Detta på grund av kränkning i skolan, men också om eleven far illa utanför skolan av olika anledningar. Det kan vara missbrukande föräldrar eller om man själv har ett missbruk.

Idag saknas det både kuratorer och psykologer på många håll, både i kommunen och i landstinget. Någonting som jag funderar över, måste det alltid finnas en fysisk kurator/psykolog? Skulle det, i flera fall, räcka med en chattfunktion för att få en första kontakt? Det är någonting som Moderaterna vill se över. Vi försökte få in det i budgeten i våras men förslaget nekades av majoriteten (S, C och MP).

Enbart fler händer är inte tillräckligt

Västervik Imorse läste jag i Västervikstidningen att Marcus Fridlund (S) skriver att vi ska ha Sveriges bästa skola. Ambitionen som Marcus har är god och ett bra långsiktigt mål men är inte realistiskt i dagsläget. Skolorna i vår kommun har många utmaningar som vi behöver hantera innan vi på allvar kan börja tävla med de bästa skolkommunerna i Sverige.

Som jag har skrivit tidigare så har jag i egenskap av kontaktpolitiker varit ute på flera förskolor och skolor i kommunen. Situationen i klassrummen är ohållbar. Det är stora, spretiga grupper med enormt varierade kunskapsnivåer. I dessa klassrum sitter elever med hörselkåpor för att kunna få studiero. Jag har även fått signaler om att elevers resultat i skolan blir påverkade av deras rådande arbetsmiljö.

Jag noterar att Socialdemokraterna vill rekrytera fler händer och Sverigedemokraterna vill skära ner hälften av samtliga tjänstemän. Inget av detta är hållbara lösningar. Personligen anser jag inte att den beskrivningen är så enkel utan låter mer som populism och förenklade lösningar istället för att verkligen ta ansvar över hela situationen. Att förbättra skolresultaten, tryggheten och arbetsmiljön för våra elever och personal kräver mer än att bara rekrytera fler händer.

Moderaterna tycker att skolan är en av de mest prioriterade frågorna i kommunen. Våra gemensamma skattemedel ska lägga grunden för våra unga men vi måste samtidigt hantera våra skattemedel på ett klokt och förståndigt sätt.

Västerviks kommun ligger på placering 88 av 290 i Lärarförbundets ranking om bästa skolkommun (år 2017). För att klättra högre måste vi arbeta smartare med effektivare lösningar för hur skolan ska utvecklas och bli bättre. Lösningen är inte att enbart rekrytera för rekryterandets skull. Varje rekrytering som sker måste ha en väl genomtänkt plan och med fokus på nyttan. Görs inte detta tävlar snart vår kommun i bottenskicket att ha en effektiv skola.

Vi bör därför se över hur skolan är organiserad, hur schemaläggningen kan bli bättre, hur mer ansvar kan läggas över på föräldrar och elever, hur ordning och reda kan skapas i klassrummen. Dessutom måste utvecklingstakten öka rejält när det gäller digitaliseringen i skolan både när det gäller elevers hjälpmedel men också stöd till personal. Sist men inte minst måste vi ha en långsiktig plan för våra framtida förskolor och skolor i kommunen.

Skolans roll vad gäller psykisk ohälsa.

Västervik Almedalen - Inte helt otippat valde jag seminariet ”Mer än bara snack - så tar vi ansvar för unga med psykisk ohälsa”.

Det är, som så många andra säger, viktigt med tidiga insatser. Det kan vi nå med både föräldrautbildningar och tidiga föräldrastöd, vilket saknas i många kommuner och landsting.

En undersökning som presenterades på seminariet visade att endast 10 % anser att skolan arbetar förebyggande vad gäller psykisk ohälsa. Vilket är en skrämmande låg siffra då det faktiskt står i skollagen. Men där får man också ställa sig frågan, arbetar de inte alls med förebyggande arbete kring psykisk ohälsa eller arbetar de men det upplevs inte som tillräckligt?

Hur ser tillgången ut på kuratorer på våra skolor? Och hur ser tillgången ut under helger och lov? Här måste det ske en kartläggning. Slutsatsen kommer troligen att bli att vi måste stärka elevhälsan inom skolan, den är inte tillräcklig idag. Men frågan är, finns det digitala alternativ som kan vara lösningen att öka tillgängligheten? Ja, det finns och många kommuner och skolor använder sig så kallade chattfunktioner och dyl. Ibland kan känsla vara lättare att skriva om än ett face-to-face samtal.

Sedan måste vi alla komma ihåg att skolan inte kan göra allt själva, de behöver samarbeta med både föräldrar och landsting, där måste även vårdgarantin till Barn- och ungdomspsykiatrin stärkas. För som det ser ut idag är inte acceptabelt, 55 % av barn och unga som lider av psykisk ohälsa får vänta över 30 dagar för att få den vård de behöver (siffror för år 2017 i hela Kalmar län).

Stökigt i klassrummen

Västervik Vi måste gemensamt ta situationen i klassrummen på allvar.

I måndags när vi hade budgetfullmäktige i kommunen var jag uppe i ett par frågor som rör barn- och utbildningsfrågor. Bland annat om de barn som är i behov av särskilt stöd. För några år sedan togs de särskilda undervisningsgrupperna bort. Såhär efter flera år så kan nog de flesta instämma i att det inte har fungerat med önskad effekt med inkludering av samtliga elever. Jag menar inte att vi nödvändigtvis ska ta tillbaka de särskilda undervisningsgrupperna såsom de var förr men någonting måste vi göra. Moderaterna har ett förbättringsförslag att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur en ny organisation kan införas för att ge bättre stöd till elever med särskilda behov.

Jag har som kontaktpolitiker i BUN varit ute på flera skolor och jag har själv sett hur det ser ut i våra klassrum. Det är stora, spretiga grupper med enormt varierade kunskapsnivåer. I dessa klassrum sitter elever med hörselkåpor för att kunna få studiero. Vad sänder det för signaler till våra låg- och mellanstadieelever att de måste ha hörselkåpor för att kunna fokusera på sitt skolarbete?

Majoriteten har även de lyft detta i sin budget, de angivit att de gör en extra satsning med 3,5 miljoner kronor för att kunna stödja barn med särskilda behov. Men det framgår ingenting om vad dessa 3,5 miljoner kronor ska läggas på. Är det personalkostnader? Att bara anställa mer personal kring dessa elever hjälper inte, varken för eleven själv eller dess klasskompisar. Vad pengarna skulle läggas på kunde varken ordförande eller vice ordförande i nämnden svara på under debatten.

Moderaterna är redo att ta ansvar för alla elevers skolgång, för i dagsläget är alla elever och personal utsatta i deras arbetsmiljö. Det är ett svek mot dem alla.

Från London till Kommunfullmäktige i Totebo

Västervik Igår vaknade vi upp i London efter en helt fantastisk helg med strålande sol, bra mat och shopping. Efter nio timmar på resande fot klev vi äntligen genom dörren, home sweet home. Men det blev ingen lång vistelse hemma, vi hann endast att packa upp väskorna innan det var dags att åka på kommunfullmäktige som kvällen till ära ägde rum i Totebo.

Nackdelen med att ha kvällsfullmäktige (start kl. 18) och att de är utlokaliserade från tätorten är att det ofta blir väldigt långa kvällar. Kl. 23 kom vi hem igen. Sedan upp och jobba tidigt imorse och ikväll har vi haft ytterligare ett möte som slutade kl. 21.. Såhär ser livet ut för de flesta fritidspolitiker. Som en vän sa häromdagen, ”Elin, du jobbar ju alltid när en annan är ledig”. Hon har så rätt, förra helgen spenderades på en moderat rikskonferens, på vardagskvällar är det diverse möten och dörrknack. Till helgen ska vi stå på Stora torget ett par timmar och kampanja. Men det finns en väldigt enkel anledning till att jag (och alla andra fritidspolitiker) gör detta, det är tron om att vår politik och ideologi kan göra skillnad. Att vinna väljarnas förtroende. Men visst tar det mycket tid. Det är inte bara ett fritidsintresse, det är en livsstil.

Min sambo Jon och jag brukar skoja om det är tur att vi båda två är politiskt aktiva då vi kanske har mer förståelse för att politik tar mycket tid av fritiden. Samtidigt som det också finns nackdelar som t.ex när Jons döttrar är hemma, då är det inte alltid lika kul att båda åker iväg på samma möte.. Då kommer det klassiska livspusslet in i bilden.

Det jag egentligen vill ha sagt med det här inlägget är att politik tar mycket tid men att det är värt tiden vi lägger ner. Att vara förtroendevald och att företräda medborgaren är ett hedersuppdrag som är otroligt inspirerande – fler borde verkligen börja engagera sig politiskt!

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar