Logga in

Vårdagjämning , Natur och tema vatten

Västervik Så är vi åter här - Vårdagsjämning !!!

Ljuset tar majoriteten av dygnets timmar och den "riktiga tillväxten" sätter fart - i form av det som växer och gros samt all naturens barnkammare drar igång med alla födslar bland djuren. Tänk nu på att INTE HA LÖSA HUNDAR- det finns vilt överallt och mellan 1/3- 20/8 råder kopplingstvång - Basta !

Endast eftersöks jägare har lov att ha hundar vid eftersök för att minimera lidandet på skadat vilt ...

Jag har haft nöjet att få en fin guidetur runt Kulbacken- Lögabergen och de enormt höga naturvärden vi har där !

Massor av rödlistade arter och naturtyper  som läderbagge, tallticka , tårticka , ekooxar , eklandskap, alkärr osv bara för att nämna några. Detta stadsnära område har onekligen värde att bevaras som natur för framtiden.  Det är just nu ute  för översyn  i planarbete och  då är vikten av att tänka långsiktigt kring bevarandevärden en väsentlig del i arbetet. Naturstigar och naturkunskap är något som vi behöver lyfta fram och som absolut är bra för folkhälsan. Att naturvandra och uppleva stärker både sinnen, balansen och psyket visar forskning- Hälsostigar heelt enkelt -mer grönt till folket. Att Naturum ligger mitt i denna oas av naturvärden stärker ju profilen med attraktiva grönområden.

Hatten av för det genuina engagemang som boende och föreningsfolk lagt ner för att djupinventera i området, bland annat uttryckt i insändare här i VT : Naturreservat

 

Vatten- jag har nöjet att sitta med på regeringens uppdrag i Södra Östersjöns Vattendelegation ( tillsammans med bla Sverker Thorén (L) som driftas via Vattenmyndigheten i Kalmar (Länsstyrelsen) .  Under tisdagen var vi värdar här i Västervik och klockren möteslokal var naturligtvis Naturum- uppe på Kulbacken.  Läs mer om Naturum här : Naturum

Arbetet går i stora drag på att jobba fram underlag kring god vattenstatus och åtgärdsprogram - temat denna gång var Kraftigt modifierade vatten tex vattenkraft, industrivatten osv  Extra kul att vi fick presentera Kommunens vattenarbete  och få besöka Naturums enormt fina arbete med " lära om Östersjön" 

Att Västervik sedan 1990-talet haft ett framgångsrikt och samarbetsinriktat arbetssätt är tämligen unikt. Även politiskt råder en stark samsyn oaktat majoritet. Vi har en Tema Vattengrupp med presidierna ur Kommunstyrelse, Miljö och bygg samt Västerviks Miljö och Energi + strategiska tjänstepersoner. 

Vår samhällsbyggnadsenhet med Gun Lindberg i spetsen har framgångsrikt fått igång vattenprojekt inte sällan ihop med gröna näringar - jord- och skogsbruk.  " Dennispaketet" är känt i landet som ett koncept där " kommunagronomen" Dennis Wiström coachar , tipsar och lyfter goda exempel för "win win".  Minska näringsläckage, öka skördarna, återbruka och klimatanpassa för stabil livsmedlsförsörjning.   Ni känner säkert till att vi fått "Sjöstjärnepriset" för detta framgångsrika arbete.

Läs mer här: Sjöstjärnepriset 2017 Västeervik

 

 

 

Höstkänning, språkrör och miljöteknik

Idag landas det homeby efter två veckor på resande fot. For ju till Kaliningrad via Kiruna . Många behagliga mil  företrädesvis via tågburen transport.  På gårdagens regionförbundet arbetsutskott var Harald på plats och lämnade in sin formella entledigande som ordförande. Rätt prioritering utifrån detta med hälsoaspekter , regionala uppdraget är extremt krävande utifrån vår stora geografi med kanslifunktionerna i Kalmar . Dessutom förväntas vi i AU och ordföranden vara i tjänst både utom länet runt om i landet och Stockholm samt internationellt.Självklart sliter det på både kropp och själ, så  att optimera sin tid och uppdrag för det tuffa arbetet för att få kommun på rätt köl lär räcka till som fokusområde. 

 

Miljöpartiet i Kalmar län har haft Åsa Romson på besök i länet. Under måndagen var hon och besökte Euronom, solenergiföretaget i Kalmar. Mp lägger tydliga omställningsbudget för 100 procent förnyelsebart, en självklar linje för hållbarutveckling.

Till veckan är det kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige sant regionala utvecklingsdagar. Mycket handlingar att läsa in och förhålla sig till. Roligt är den goda och konstruktiva andan hos den 12 mandatsgruppp som nu samverkat förpolitisk opposition/ insyn i ny nämndorganisation.  Det kan verkligen bli spännande de två kvarvarande åren i lokalpolitiken.  Någonstans äroch måste vi klara av att ge medarbetare och verksamheter  förutsättningar att lyckas med det dagliga arbetet , ett fantastiskt arbete görs varje dag i skola, omsorg, service . Verksamheter som både behöver kapital men även arbetsro , vi alla möter ju kommunverksamheter i vårvardag och det funkar oftast bra tack vare kreativa medarbetare oaktat politiska majoriteter. Stort tack för det, det visar påansvarar och stolthet för sitt uppdrag!

Kiruna nästa

SJ Nattåg  

Det går som på räls - nattåget upp till Kiruna och Näringsdepartementets dialogmöte om mineralstrategi och hållbara regioner... Komplext och delvis negation...

Bergstatens uppdrag vilar så långt tillbaka som 16-1700tal där exploatering för att "betvinga jorden" i syfte att förädla och skapa kapital för nationen... Så till vida har det varit framgångsrikt men nu lever vi 2012 i en tid när världens globala resurser når något av en "Peak allt".. I kölvattnet ligger slagg och skärvstens rester som läcker tungmetaller och andra syror beroende på vad man anrikat..

Kiruna som stad skall flyttas för man ligger bokstavligen ovanpå gruvschakten som riskerar att rasa ihop...

Jag har på webbVT redan kommenterat detta med Wiking minerals guldgrävarplaner i kommunen... Sverige har enorma resurser av urberg och därmed mineral var och hur vill skall fortsätta uttag är en fråga som är angelägen att diskutera... Om Wiking minerals kan man säga en del om man tittar på styrelse och ledning. I den globala mineralmarknaden figurerar multinationella äganden och riskkapital som inte alltid är helt rumsrent...

 Som vanligt har resan på tåget varit fantastiskt trevlig och folk i allmänhet har en öppen attityd som ger många spännande samtal. Just nu är det mycket om veckans älgjakt, vi såg just tre ståtliga utanför fönstret.

Ishotellet är ett annat tema förstås, på temat besöksnäring.

Träffade en kille från handbollsförbundets webbadministration  som väl kände vår lokala Måren Christiansson (GOIF) Björnsholm. Beach vollyboll gänget - världen är liten! Så jag lovade Hälsa - mission komplite Mårten ;)

I övrigt reser jag med MPkollegan Elisabeth Wanneby så vi får kvalitativ arbetstid- tåg är perfekt för konstruktiva möten!

Så over and out från ett soligt vackert och frostnupet Norrbotten!

 

 

 

 

 

 

 

23000namn och företag som värnar sin långsiktiga image

Ojnareskogen

Tack Sture Karlsson och Mellanskog !!!

Sture är VD för Mellanskog som nu valt att ensidigt avbryta kontrakteti väntan på överprövning i HD ang. Ojnareskogen på Norra Gotland.

Läs mer:

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7910148

 

Med 23 000 namnunderskrifter ...och  200 aktivister i Ojnareskogen och ett extremt stort mediapåslag, majlbombning  och avhoppande medlemmar pga pågående skogsskövling samt Greepnpeace aktivister fastkedjade vid maskinerna i ett desperat försök att stoppa avverkningen och dess intrång i skogen avbryterr nu Mellanskog allt arbete tills överklagandet är hanterat. Det är hedersamt och strategiskt korrekt för Mellanskog höll på att förlora all trovärdighet som skogsbolag med miljöpolicy... Ibland är det som sagt rätt att göra fel för att det ska bli rätt på totalen ..

Det handlar  om så mycketr mer än "bara" Ojnareskogen det handlar om svensk miljölagstiftning framgent... Miljöhistoria skrivs just nu...

 

Tack alla mina vänner o bekanta och okända som vecka ut o in har bemannat Fältbiologernas station i Ojnare och som så kommer göra tills överklagandet hanterats...

Tack till Lisa Wanneby och Sofia Botorp som dragit ett stort och tidvis extremt motigt lass i juridikens djupa diken... Ni och alla andra som under 7år kämpar för en lagstiftning värd namnet nu och framgent  KRAM!

 

 

Är sjukt stolt över engagemang kraft och uthållighet hos alla dessa människor !

http://www.svt.se/nyheter/sverige/avverkningen-pa-gotland-avbryts#.

 

Och du har väl skrivit på uppropet ?

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/

 

 

 

Ibland är det rätt att göra fel...ibland är fomellt rätt fel..

Ojnareskogen

Idag gnöler röjsågarna över Ojnareskogen...

Men fiolerna spelar också. Fältgruppen på 20 personer skulle effektivt plockas bort av ca 70 insatspoliser inbussade från den kunliga huvudstaden medhavandes en av de svarta "insatsbussarna" man kan ju inte spara på krutet när Nordkalk kallat på hjälp för att effektuera sin lagliga rätt att avverka för sitt kommande kalkbrott ...om nu inte  överklagandet vinner vill säga ...

Sju organiosatioenr och sakägare har nämligen överklagat. Med hänvisning till Naturvårdsverkets uttalande och dom att ej tillåta kalkbrott i det aktuella området...

Men med Nordklaks senaste bejakande dom i överdomstolen så begärde man listigt att få effektueringsrätt dvs att starta ingreppen direkt..

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7899591

Idag på morgonen är det över 100 personer, barn, unga, vuxna äldre som alla med olika ansvarsperspektiv för Norra Gotlands vattenförsörjning och ca 266rödlistade arter samlats  i Ojanareskogen som en mänsklig sköld. Nytt inslag är Bönderna från trakten som anslutit sig med traktorer... En del av dem vet hur illa det är när vattnet sinar i brunnarna  och får/ korna romar ut sin törst...

Just vid sådana tillfällen av långsiktigt värnande av naturtillgångar anser jag att fel kan vara rätt- dvs formellt har Nordkalk lagen just nu på sin sida (före en överklagande process) men det är uppenbart  fel att göra rätt i ett fall som allvarligt skadar arter och vattentillgångar på en så sårbar plats som Ojnareskogen..

Det fanns en or man tidigare ville avsätta hela området till Naturreservat och natura 2000 område. Ministerstyre oavsett block gjick industrins ärende och körde över ansvariga myndigheter.... Pinsamt ..

Just nu pågår Svensk miljöhistoria och det är inte lagen som har visat framfötterna i den här frågan vilket troligen kommer visa sig...Hoppas då att vatten och arter finns kvar..

 Följ kampen på twitter: http://live.twingly.com/ojnare

 

Kalla saker vid sitt rätta namn: Belarus

Kalla det vid dess rätta namn!

I dag, när de svenska medierna äntligen verkar ha börjat rapportera om läget i Belarus vill vi, människorättsaktivister, kulturarbetare, alla som har jobbat med Belarus i många år, samt andra som anser detta vara av viktig betydelse, uppmana er att kalla landet vid dess rätta namn. För detta finns många goda skäl, nedan kommer några av dem:

1. Språkligt. ”Vitryssland” är inte samma sak som ”Belarus”. (Se exempelvis Wikipedia, under rubriken Etymologi.)

2. Politiskt. 1991 blev landet självständigt och bytte officiellt namn från Vitryska Sovjetiska Socialistiska Republiken till Republiken Belarus. Det är därför som man numera säger Belarus på engelska istället för det gamla ”Byelorussia” eller ”Whiterussia”.

3. Historiskt. ”Vitryssland” är en direkt översättning av den koloniala benämningen som landet fick av Ryssland. (Att jämföra: Lillryssland istället för Ukraina.)

4. Tydligt. Namnet ”Vitryssland” ger upphov till sammanblandningar med Ryssland och uppfattas som förringande av belarusier som bor i Sverige. (Se uppmaningen från föreningen Sveriges Belarusier.)

5. Generöst. Vi säger ”Kurdistan” om ett land som inte finns för att vi vill understryka att vi stödjer kurderna och Kurdistan som en egen nation, inte ”bergsturkar” som de kallas i Turkiet. Vi säger Burma istället för Myanmar för att understryka vår attityd mot juntan. Vi bytte från Kirgisien till Kirgizistan för att understryka landets politiska pånyttfödelse. Vi menar att samma generositet bör visas Belarus och belarusierna.

[Vill Du också skriva under detta upprop? Klicka här!]

Med vänliga hälsningar,

1. Isabel Sommerfeld, Grundare/Samordnare, MR-nätverket Info Belarus 2. Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter 3. Olle Schmidt, Ledamot, Europaparlamentet 4. Henrietta Hultén, Radioproducent 5. Tomas Mazetti, Studio Total 6. Akko Karlsson, Miljöpartiets partistyrelse 7. Ola Larsmo, författare, Ordförande, Svenska PEN 8. Gunnar Ardelius, Ordförande, Författarförbundet 9. Jujja Wieslander, Författare 10. Hannah Lina Frey, Member, Studio Total 11. Tobias Ljungvall, Författare och journalist 12. Ola Wallin, Förläggare, Internationell sekreterare, Svenska PEN 13. Per Bergström, Förläggare, Rámus 14. Waldemar Mellquist, Journalist 15. Anders Bodegård, Översättare 16. Nils Claesson, Konstnär och filmare 17. David Isaksson, Journalist 18. Julia Lapitskii, Webbredaktör, f.d. medarbetare på Radio Sweden 19. Birgitta Öhman, Filmare, TV-producent 20. Henrik C Ehnbohm, Kulturjournalist 21. Maria Söderberg, Fotograf 22. Annika Wedin, Enhetschef, Sensus 23.  Hanna Gerdes, Folkrättsjurist 24. Jonas Engström, Kanslichef, Folkpartiet Liberalerna 25. Jacob Hirdwall, Dramaturg, Dramaten 26. Juras Stankievic, Informationschef, Internationella Kommittén för Belarusiska Folkfronten (BNF) 27. Pavel Golyshko, Medlem, Sveriges Författarförbund 28. Tobias Hörnfeldt Röhr, Utredningsingenjör 29. Malin Hanson, Student 30. Hanna Tsikhanava, Student 31. Halina Hylander, Projektledare 32. Lana Willebrand, Handläggare 33. Lina Haskel, Fotograf 34.  Dmitri Vasserman, IT-proffs 35. Mikaela Malgac, Student 36. Kristofer Eriksson, Inköpare 37. Tatiana Kasperski, Sveriges Belarusier 38. Kajsa Gordan, Författarförbundet 39. Sonja Svensson, Litteraturvetare 40. Berith Andersson, Kommunikatör 41. Maryna Fonina, Lärare 42. Karin Nyman, Översättare 43. Bente Hollås, Projektledare 44. Tania Bauder, Översättare 45. Patrick Svensk, TV-kille 46. Karen Akopau, Student 47. Uladzimir Vinakurau, Översättare 48. Marjam Lindsbro, VD 49. Boris Klanger, Läkare 50. Alex Melnikau, Sveriges belarusier 51. Inga-Lina Lindqvist, Författare 52. Michael Sender, Sveriges belarusier 53. Simon Kudrischoff, Författare 54. Natasha Alexeeva, Administrativ handläggare, Palmecentret 55. Ann Wikström, Projektledare för kulturprojekt i Belarus 56. Jaana Nikula, Översättare 57. Hanna Marchanka, Sveriges Belarusier 58. Per Pettersson, Chefredaktör, Frihetssmedjan.se 59. Robert Mellberg, Student 60. Anna Lidwall, Student 61. Ida Börjel, Poet 62. Robert Almroth, Lärare 63. Emelie Kroon, Projektledare 64. Christine Petré, Frilansjournalist 65. Daniela Auerbach, Konstnär & radiodokumentärmakare 66. Saga Rosén, Kommunikatör 67. Lars-Ove Jansson, Fritidspolitiker 68. Tatyana Bessiskaia, Student 69. Patrik Silverudd, Planeringschef 70. Nils Håkanson, Förläggare 71. Cato Lein, Fotograf 72. Alena Vasserman, Teknisk konsult 73. Jakob Dowling, Student 74. Anna Tomaszewska, Kulturarbetare 75. Anna Carlsson, Efterbearbetningsproducent 76. Signe Westin, Enhetschef 77. Mattias Holmqvist, Ordförande, Liberala Studenter Stockholm 78. Peter Jönsson, Systemutvecklare 79. Linda Nordlund, Ordförande, Liberala ungdomsförbundet 80. Camilla Ericsson, Liberal- 81. Rickard Ydrenäs, Politisk tjänsteman (Fp)

Listan uppdateras regelbundet.

Namn: Akko Karlsson
Bor: Lofta
Intressen: Trädgården

Akko Karlsson, Miljöpartist och landsbygdsbo i Lofta med hjärta för livet på landet och landsbygdsfrågor gröna näringar, jakt och vattenfrågor och energi.
Är passionerad trädgårdsodlare som även har lite bin och höns, gillar huspyssel och snickrar en hel del när jag inte är ute i skog och mark.
Ledord- funktionalitet- livet måste funka i vardagen. Solceller och bergvärme funkar för mej, kör naturligtvis bil som landsbygdsbo, en elladdhybrid som tankas mest hemmavid.
Är första namn på Miljöpatiets kommunlista i valet 2018.
Jobbar på Västerviks Bostadsbolag och Teater & Konferens verksamheten här - Kultur berikar !
Har den här mandatperioden uppdrag som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län med ansvar Miljö och Östersjöfrågor, Nationellt i Södra Vattendelegationen och i Södra Östersjöprogrammet . Landstingsfiullmäktige samt på hemmaplan 1e vice ordf. i Miljö- och Byggnadsnämnden samt styrelsen för Västerviks Miljö och Energi.
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar