Logga in

Vårdagjämning , Natur och tema vatten

Västervik Så är vi åter här - Vårdagsjämning !!!

Ljuset tar majoriteten av dygnets timmar och den "riktiga tillväxten" sätter fart - i form av det som växer och gros samt all naturens barnkammare drar igång med alla födslar bland djuren. Tänk nu på att INTE HA LÖSA HUNDAR- det finns vilt överallt och mellan 1/3- 20/8 råder kopplingstvång - Basta !

Endast eftersöks jägare har lov att ha hundar vid eftersök för att minimera lidandet på skadat vilt ...

Jag har haft nöjet att få en fin guidetur runt Kulbacken- Lögabergen och de enormt höga naturvärden vi har där !

Massor av rödlistade arter och naturtyper  som läderbagge, tallticka , tårticka , ekooxar , eklandskap, alkärr osv bara för att nämna några. Detta stadsnära område har onekligen värde att bevaras som natur för framtiden.  Det är just nu ute  för översyn  i planarbete och  då är vikten av att tänka långsiktigt kring bevarandevärden en väsentlig del i arbetet. Naturstigar och naturkunskap är något som vi behöver lyfta fram och som absolut är bra för folkhälsan. Att naturvandra och uppleva stärker både sinnen, balansen och psyket visar forskning- Hälsostigar heelt enkelt -mer grönt till folket. Att Naturum ligger mitt i denna oas av naturvärden stärker ju profilen med attraktiva grönområden.

Hatten av för det genuina engagemang som boende och föreningsfolk lagt ner för att djupinventera i området, bland annat uttryckt i insändare här i VT : Naturreservat

 

Vatten- jag har nöjet att sitta med på regeringens uppdrag i Södra Östersjöns Vattendelegation ( tillsammans med bla Sverker Thorén (L) som driftas via Vattenmyndigheten i Kalmar (Länsstyrelsen) .  Under tisdagen var vi värdar här i Västervik och klockren möteslokal var naturligtvis Naturum- uppe på Kulbacken.  Läs mer om Naturum här : Naturum

Arbetet går i stora drag på att jobba fram underlag kring god vattenstatus och åtgärdsprogram - temat denna gång var Kraftigt modifierade vatten tex vattenkraft, industrivatten osv  Extra kul att vi fick presentera Kommunens vattenarbete  och få besöka Naturums enormt fina arbete med " lära om Östersjön" 

Att Västervik sedan 1990-talet haft ett framgångsrikt och samarbetsinriktat arbetssätt är tämligen unikt. Även politiskt råder en stark samsyn oaktat majoritet. Vi har en Tema Vattengrupp med presidierna ur Kommunstyrelse, Miljö och bygg samt Västerviks Miljö och Energi + strategiska tjänstepersoner. 

Vår samhällsbyggnadsenhet med Gun Lindberg i spetsen har framgångsrikt fått igång vattenprojekt inte sällan ihop med gröna näringar - jord- och skogsbruk.  " Dennispaketet" är känt i landet som ett koncept där " kommunagronomen" Dennis Wiström coachar , tipsar och lyfter goda exempel för "win win".  Minska näringsläckage, öka skördarna, återbruka och klimatanpassa för stabil livsmedlsförsörjning.   Ni känner säkert till att vi fått "Sjöstjärnepriset" för detta framgångsrika arbete.

Läs mer här: Sjöstjärnepriset 2017 Västeervik

 

 

 

Höstterminen startar

Lofta / Västervik Augusti med sin fullmåne blickar från en stjärnkalr himmel- luften är sval och fuktig- vi ställer om för höst och hösttermin.

Många förväntningar både för barn och vuxna, skolstart och jobbstart om vartannat.

Sommaren har nog berikat de flesta i år, värme sol och bad  och inte så där extremt torrt som i fjol- vilket är tacksamt för alla inom gröna näringar. 

Själv hade jag i veckan just nöjet att starta upp med inspirerande Filmdagar i Trollhättan med Folketshus och Parker  som vi samarbetar med via Live på Bio och Kultur på Duk föreningen. Kultur berikar in i själ och hjärta  med skratt gråt och ilska  - alla palörer av känslor i både drama, dokumentärer och ren fantasy.

Jag såg " Hasse och tage - en kärlekshistoria " om vänskap på ett plan som berör  både glädje och sorg hos två personligheter som använde humor som vapen i samhällsdebatten.  Äppelkriget var min första " Hasse och Tage upplevelse - den filmen har nu restaurerats  och lika aktuell i dag som när den kom. Visste Ni att Evert Taube fick uppdraget att göra ledmotivet som resulterade i den fantastiska  låten " Änglamark " - lätt en  ny nationalhymn som kom att bli Taubes sista verk. 

"kalla den Änglamarken eller Himla jorden om du vill - jorden vi ärvde  och lunden den gröna "  så fin...

 

Temat var rymnden - mkt utvecklas i just Trollhätten på detta tema , och visst är det en hyllning till 1969 och den första månlandningen- historiskt . 50 år sedan och många med min generation  kan reflektera på det- vi den ironiska generationen som vi kallas.   Vi som envisas med att skriva ut papper att notera  och kludda på trots datorer ...och filarkiv i digital form.

 

 

 

På Måndag är det uppstart för politiken - ett extra kommunfullmäktige på tema budget - så går det när det återremissas. 

Konstaterar att vi har ett oppositionsråd son faktiskt inte  levt upp till rollen att samverka för kommunens bästa - och jag är allt lite besviken där måste jag ge uttryck för. Kommunepolitiken är en arena att faktiskt göra verkstad i drift och verksamhet - tjäbblet och politiska poäng som kostar skattekollektivet dyrt borde man hålla sig ifrån.

 

Det glunkas om att allt skall upphandlas av externa parter och att våra egna bolag inte skall få lämna offerter - till vilken nytta ?? Marknaden ?? Och till vilket pris  ?? Moderaterna i stockholm drev igenom världens dyraste sjukhusbygge med "OPS" finansiering till katastrofresultat men vem är personligt skyldig och vad blir konsekvensen ??  Mindre vård till dyrare pengar och funktion som är  tjaaa sådär om man får tro brukare och medarbetare.

Visste Ni att våra kommunala bolag VME och Bostadsbolaget är beställarbolag - dvs man köper varor och tjänster över HELA VÄSTEWRVIKS KOMMUN för  närmare miljardbelopp- dvs skapar jobb och kapital i lokala näringslivet .. 

I offentliga upphandlingar blir det allt för ofta multinationella storbolag som konkurrerar ut de mindre företagen  genom prisdumpning och sen monopolpriser - till gagn för ingen och mycket kostnadsdrivande..

 

Klart att moderaterna vet detta  men väljer att inte tala om det .. skamligt tycker jag för i slutändan är det skattekronan som vi alla bidrar med som drabbas och med det vårt uppdrag kring skola vård omsorg , VA och bostäder - så fundera på agendan innan  man tror på upphandling som nån välgörare rent generellt...

 

Vatten KRANMÄRKT för kommunkoncernen - nu är det dags att göra verkstad och faktiskt nyttja dagsfärskt kvalitetsvatten från kran istället för buteljerat flaskvatten som transporterats och bidrar till plastberget- hör mer om detta på måndagens KF .

 

Höst är vackert  !

 

 

Reflektion och Eu-val

Lofta

1970 var medelårs inkomsten för en arbetare 22 700kr/år

2018 var den 290 000kr/år

1970 fick lantbruket fortfarande använda DDT, Sverige hade kärnvapenprogram i hemlighet och vi trodde att kärnkraftens radioaktiva avfall kunde dumpas i myrar.. vi hade höga skorstenar och långa rör för att bli av med giftig rök o förorenat vatten .. vi eldade sopor i galler häckar och vi ungar fick bada i brandskum när vi besökte brandkåren ..just det bensinen kostade 1kr litern då..

Känns som vi kan bättre 2019 när landsbygden blir vinnare drivmedelsomställning! 
När vår tids guld är en gödselbrunn som blir biogas som ,förädlas till drivmedel. 
Det skapar nya gra jobb lokalt och ökar förädlingsvärdet °ökar BYNP" ..dessutom minskad övergödning då rötslamet blir lättare för växande gröda att ta upp och reducerar metanutsläppen...

17kr liter i perspektiv där vi idag vet att planeten inte tål mer klimatdrivande utsläpp och just det "det blir ingen business på en död planet".. Runt om i landet pågår kostsamma saneringar för tidigare ovett och dumpningar, bla har vi hormonstörande ämnen i vatten och i kroppen bla Pefos från brandskum och DDT och dioxiner och Polymer osv..

Men med lagar vetenskap och kunskap pågår arbetet att förebygga sanera och fasa ut farliga ämnen .. frågor på det eller ser vi ett DDT uppror i antågande !?

Eu - valet handlar väldigt mycket om ett vägval, förnekelsen av att fossiladrivmedel, kemikalier och diverse konsumtion faktiskt stör ekosystemen och folkhälsan  eller att välja en kunskapsbaserad utveckling som långsiktigt värnar  människor och miljö - där alla ska med även landsbygden !

 

Fullmäktige stort och smått

Västervik

 

Sitter i bänkraden på Västerviks Stadsteater- det är Kommunfullmäktige.

Lyssnar uppgivet på hur den samlade Västerviksalliansen  - vill ha mer och ofinansierade parkeringsplatser, Socialisterna motsätter sig dessutom de nationella beskattningarna på bensin och disel. 

Världen brinner, väldigt kraftiga klimatstörningar drabbar världen globalt, en majoritet av forskarkollektivet anser att dessa förändringar drivs av mänskliga aktiviteter och förbränningen av fossila ,aggressiva klimatgaser.

Som miljömänniska gråter själen till detta kortsiktiga och poppulistiska i att driva frågor som leder planeten i en destruktiv spiral likt "brända jordens taktik" , kortsigtigheten är förödande på flera plan.

 Vänsterpartiet tycker i ett inlägg att det borde vara "kommunens" sak att skaffa fram parkeringar till hyresgäster , inte minst för kommunala Bostadsbolaget .. och hänvisar till att det "endast är en halv parkering per lägenhet i snitt" och raljerar att man inte skall "straffas för att bo i stan" på det sättet.

Min replik- Marianne vi kvinnor sägs föda 1.5 barn - jag har inte sett några halva barn - statistik kan ge roliga effekter..

Det är alltid fastighetsägaren som vid nyproduktion har att tillse gemensamhetsutrymmen så som tvättstugor, sophantering , och eventuella parkeringar. Parkeringar är inget lagkrav men praxis är 0.7 platser / lgh..

VÄLJER man att bo i staden följer också konsekvenser så som att betala för pplatser , det är en effekt av dyra förtätade ytor. Precis som jag har valt att bo på landet , med konsekvens att pendla och betala vid Patomater de gånger jag besöker staden.

I större städer är priserna uppe på 1200- 3000kr / månad för parkeringar centrumnära. 

Så igen det är inte synd om - det är en konsekvens av hur vi väljer att bo ..

 

Ett lästips är boken av  tidigare klimatstrategen tillika Meterologen Per Holmgren 

(Numera MPS EU kandidat) :  "Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt "

Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle. Det finns dessutom så mycket vi kan göra redan nu – inte minst här i Sverige. Finns det något annat land i världen som har bättre förutsättningar? Vilka utmaningar har vi framför oss och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning? Och inte minst: Varför gör vi inte det som vi egentligen vet att vi borde göra? Det här är en bok för dig som vill lära dig mer om hur de stora globala utmaningarna hänger ihop, och dessutom få fler argument för varför vi behöver göra så mycket som möjligt.

 

Läs mer inför EUvalet här : Gröna EU-kandidater 2019

Eukandidater MP

 

 

 

 

 

Budget och vår

Västervik-Lofta Det våras, flygningar från bikupan är ett säkert tecken på det. Det är dock en vansklig tid för våra bin, det är dåligt med nektar och  pollen . Jag har redan supportat med extra mat i form av foderdeg, en mix av honung och florsocker..

Mängden pollinerande  insekter har drastiskt minskat i ett allt artfattigare jordbrukslandskap och ett allt mer kemikalieutsatt samhälle. Så varje biodlare blir en viktig väktare för vårt ekosystem. Läs mer om Biodling på länken till Biodlarföreningens : https://www.biodlarna.se

500kvm trädgårdsland sägs räcka till en persons grönsaks försörjning under ett år.  Klimatsmart mat och angenäm hobby säger jag . 

Eller som det Japanska ordspråket säger , den som har en trädgård håller sig lycklig hela livet !

Med  pågående gråväder och regn kan jag bara hylla  det och det faktum att varje drdppe behövs för fylla på grundvatten reserverna. Som ni säkert vet ligger vi oroväckande lågt för årstiden i princip hela landet. Hushålla är ledordet, diska inte under rinnande vatten och likaledes med tandborstningen, alla kan göra skillnad! 

Gråväder är dessutom perfekt för mötesrally  och för oss i politiken är det upptakt med budgetprocessen här i mars. 

Utmaningar är som alltid bemanning , folkhälsa och att göra klimatsmarta investeringar, så vi  gör vår del av klimatmålen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Akko Karlsson
Bor: Lofta
Intressen: Trädgården

Akko Karlsson, Miljöpartist och landsbygdsbo i Lofta med hjärta för livet på landet och landsbygdsfrågor gröna näringar, jakt och vattenfrågor och energi.
Är passionerad trädgårdsodlare som även har lite bin och höns, gillar huspyssel och snickrar en hel del när jag inte är ute i skog och mark.
Ledord- funktionalitet- livet måste funka i vardagen. Solceller och bergvärme funkar för mej, kör naturligtvis bil som landsbygdsbo, en elladdhybrid som tankas mest hemmavid.
Är första namn på Miljöpatiets kommunlista i valet 2018.
Jobbar på Västerviks Bostadsbolag och Teater & Konferens verksamheten här - Kultur berikar !
Har den här mandatperioden uppdrag som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län med ansvar Miljö och Östersjöfrågor, Nationellt i Södra Vattendelegationen och i Södra Östersjöprogrammet . Landstingsfiullmäktige samt på hemmaplan 1e vice ordf. i Miljö- och Byggnadsnämnden samt styrelsen för Västerviks Miljö och Energi.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar