Ledare Nu vet vi vad en budget i januariöverenskommelsens anda innebär. Vårbudgetens förslag på

förändringar visar på märkliga prioriteringar. En väntad konsekvens av att så pass ideologiskt

olika partier försöker jämka samman sina ståndpunkter.

I den rödgröna regeringens vårbudget serverar Socialdemokraterna och Miljöpartiet med

stöd från Centern och Liberalerna både skattehöjningar och besparingar på sammanlagt fyra

miljarder kronor. Innehållet är inte särskilt uppmuntrande för den som uppskattade

Moderaternas och Kristdemokraternas höstbudget, som statsminister Stefan Löfven (S)

häcklande kallade för en servettsskiss.

Något av det mest anmärkningsvärda med de aviserade förändringarna i budgeten är det

besynnerliga faktum att anslagen till både skola och äldreomsorg minskas. Totalt tar man

bort 310 miljoner från äldrevården, och 730 miljoner från utbildningsväsendet. Bland annat

skall flera av de riktade bidragen som M och KD gav till kommunerna för dessa syften tas

bort.

Försök förklara det för den väljare som tilltalats av det fokus på som Liberalerna haft på

skolfrågor, eller för de socialdemokrater för vilka S fortfarande är vårdpartiet framför andra.

Samtidigt som regeringen och dess ”lojala opposition” alltså prioriterar ned äldrevården och

skolan, passar den på att höja skatter till ett värde av 1,3 miljarder kronor. Framförallt är

skattehöjningarna kopplade till den gröna skatteväxlingen: bland annat höjs

kemikalieskatten, liksom skatten på fossila bränslen vid värmeproduktion och användningen

av diesel inom gruvnäringen.

I synnerhet det senare har redan sedan tidigare kritiserats av både LO och gruvnäringens

företrädare, som har varnat för att det kommer slå mot Sveriges nordligaste kommuner. Den

tidigare socialdemokratiska näringsministern Anders Sundström, som nu är ordförande för

gruvbolaget Kaunis Iron, menar att exportnäringen kommer ta stryk av det detta. Följden blir

att jobb inom gruvindustrin hotas, liksom flera småföretag på glesbygden som är beroende

av gruvorna. Kommunals ordförande Tobias Baudin har å sin sida påpekat, helt riktigt, att de

följder som är att vänta inte direkt rimmar väl med visionen att hela Sverige skall leva.

Och vad blir användningsområdet för pengarna som man sparar in på de äldre, studerande

och gruvarbetarna i Norrland? Jo, bland annat 50 miljoner för nattåg till kontinenten för

klimatängsliga, kraftigt sänkt arbetsgivaravgift för skolelevers sommarjobb till ett värde av

380 miljoner, och lägre moms för att anlita naturguider vilket beräknas kosta cirka 200

miljoner.

Denna vårbudget är ett konkret exempel på vad en regering i januariöverenskommelsens era

innebär. Ett märkligt hopkok som minner om det gamla ordspråket: Ju fler kockar, desto

sämre soppa. I detta fall en rödgrön sådan, med liberal kryddning. Efter en sådan måltid

skulle det göra gott med en servettskiss för att göra rent.