Ledare Det har inte varit helt lätt att hänga med i förspelet inför Uppdrag gransknings sändning om Västerviks kommun och turerna kring Slottsholmen. Det synes nu pågå en febril aktivitet i syfte att begränsa skadorna från dem som granskas. Kortfattad information från de inblandade pytsas ut i omgångar.

Det vi vet är att SVT begärt ut en stor mängd handlingar från kommunen. Samt att någonting i granskningen föranlett en extern utredning initierad av kommunalrådet Tomas Kronståhl. Den ska undersöka hur själva beslutsfattandet gått till i de kommunala ärenden som SVT granskar. Samt enskilda kommunföreträdares agerande under SVT:s granskning. Informationen kring denna utredning har i övrigt varit knapphändig.

Även om det inte är uttalat är den rimligaste tolkningen att kommunens utredning helt eller delvis handlar om moderatledaren Harald Hjalmarsson. Detta utifrån de uttalanden som kommit från Kronståhl och Hjalmarsson. Det står klart att Hjalmarsson i hemlighet raderat information i de mejl som lämnats ut till SVT. "Det var nog det dummaste jag gjort", kommenterar han i efterhand.

Ja, det är tämligen dumt att som ledande kommunpolitiker förfalska offentliga handlingar innan de lämnas ut. Det går också att fråga om det är lagligt. Samt vilka rutiner kommunen har för att lämna ut offentliga handlingar, som möjliggjort agerandet. Förhoppningsvis ställer sig också kommunledningen dessa frågor. Och ser till att de ingår i den utredning som initierats av kommunen.

Särskilt allvarligt är att det Hjalmarsson dolt i mejlen är hans eget beteende och hans nätverk. Det är uppenbarligen känsliga saker. Hjalmarsson har agerat mellanhand mellan olika företagare, i ärenden som är aktuella inom politiken, utan att ha redovisat detta för övriga beslutsfattare. Kronståhl har upprört uttryckt att Hjalmarsson gått bakom ryggen på honom.

Det går att fråga sig vem som egentligen leder den här kommunen? Ett kommunalråd som inte verkar veta vad som händer bakom hans rygg i tunga kommunala ärenden. Eller ett vice kommunalråd som för hemliga diskussioner med näringsidkare och ges tillfälle att "gå igenom" handlingar som ska lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Varför ska man rösta på Socialdemokraterna om den ledande företrädaren inte vet vad som försiggår i kommunledningen? Och finns det skäl att rösta på Moderaterna, när deras ledare synes kunna påverka saker på sitt sätt, utan att vara i majoritet?

Hur som helst har vi en S-ledare och en M-ledare som på var sitt håll för diskussioner med enskilda företagare utan att informera varandra eller resten av den politiska ledningen. Det sätter fingret på en tveksam politisk kultur. Där personliga kontakter synes styra politiken mer än både ideologi och rationell politisk argumentation.

Det är sorgligt att det ska behövas en insats från Uppdrag granskning för att kommunens främsta företrädare ska börja reflektera över sakernas tillstånd. Medborgarna kan därför redan nu vara tacksamma över granskningen. Oavsett vad den visar när den sänds.