Ledare Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal? Frågan ställdes av Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund i Sjöfartstidningen i november. Tyvärr är hans undran fortfarande aktuell i Göteborgs containerhamn, där en lockout nyligen trädde i kraft som svar på fackliga stridsåtgärder.

Sedan ett år pågår en konflikt mellan Hamnarbetarförbundets fjärde avdelning och arbetsgivaren APM Terminals Gothenburg. Den så kallade Hamnfyran har stoppat nyanställningar och genomfört övertidsblockader. Dessutom har den dagliga frånvaron legat på över 25 procent. Och det handlar inte om pengar. Hamnfyrans medlemmar har snittlöner på nästan 50 000 kronor i månaden. Istället handlar konflikten om att Hamnfyran anser att arbetgivarorganisationen Sveriges Hamnar har tecknat avtal med fel fackförbund.

Sedan länge har Sveriges Hamnar ett kollektivavtal med LO-anknutna Transportarbetareförbundet som omfattar alla arbetare i alla landets hamnar. När rättsläget säger att det först tecknade kollektivavtalet ska gälla borde saken ha varit ur världen. Särskilt eftersom Hamnarbetarförbundet har erbjudits det som arbetsgivaren kan ge – ett hängavtal kopplat till kollektivavtalet med Transport.

Men det är i relationen mellan de två förbunden som den verkliga konflikten finns. Spänningarna går tillbaka till innan Hamnarbetarförbundet för över 40 år sedan bröt sig ur Transport. Det försätter arbetsgivaren APM i en hopplös situation.

I förra veckan besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) Göteborgs hamn. Hon meddelade att en särskild utredare ska se över fackens rätt att vidta stridsåtgärder i situationer där det redan finns kollektivavtal.

Att den rödgröna regeringen tvingas agera är naturligt. Hamnkonflikten kan beskrivas som en nationell kris. Hamnen i Göteborg är Nordens största och den hanterar en stor del av den svenska utrikeshandeln. Det är den enda hamnen i landet som kan ta emot världens största containerfartyg. I internationella medier har situationen omnämnts som ett hot mot den svenska ekonomin. Stora internationella rederier spås sudda ut Göteborgs hamn från sjökorten på de största fartygen, som ett resultat av konflikten.

Svenska exportföretag har också tvingats att välja bort hamnen i Göteborg och istället skeppat ut sina varor genom hamnar på kontinenten. Att hamnkonflikten inte har slagit hårdare hittills beror på svenska företags förmåga att hitta andra transportlösningar, även om det innebär högre kostnader och större miljöpåverkan.

Förhoppningsvis håller regeringen det som nu utlovats och lagstiftar om att det inte ska vara möjligt att strejka när det finns ett kollektivavtal. Alternativet lär vara att konflikten fortsätter i 40 år till.