Måttfull reglering otillräckligt

18 februari 2019 04:00

Sedan den nya spellagen kom 1 januari i år så har volymen av spelreklam ökat. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill se att spelbranschen självreglerar och slutar med aggressiv marknadsföring innan 31 mars, annars varnar han för ny lagstiftning.

Nätkasinon måste enligt lagen ta sitt ansvar och vara måttfulla i sin reklam. Vad ordet måttfull betyder i sammanhanget är det dock ingen som riktigt kan definiera. Spelbranschen, Shekarabi och svenska folket verkar alla ha olika uppfattningar om vad måttfull spelreklam är för något. Till exempel är 70 procent av befolkningen positiva till ett totalförbud av spelreklam, enligt Sifo.

Samtidigt hårdnar konkurrensen om de svenska spelarna. Företagen får inte längre tävla om vem som har flest bonusar eller bombardera personer som blockerat sig hos stoppregistret Spelpaus med direktreklam, mejl och uppringningar för att få dem att återgå till spelandet. Över 20 000 har hittills stängt av sig genom Spelpaus. Vissa företag har dock ignorerat registret och fortsatt att använda aggressiva metoder mot dem som registrerat sig. I en situation med tyngre lagstiftning och hårdnande konkurrens om reklamutrymme och aktiva spelare är företagen nog villiga att göra allt de kan för att fortsätta sitt eget guldregn.

Det är dock ovanligt att svenskar spelar på nätkasino. Enligt Spelinspektionen och Novus är det totalt 4 procent som enligt deras undersökning har spelat någon gång under 2018 på nätkasino. Endast 2,6 procent av de tillfrågade var aktiva spelare.

Svenska spel, ATG, och lotteriverksamhet dominerar fortfarande svenskars spelvanor. 66 procent av befolkningen uppges ha spelat för pengar under 2018. Men cirka 2 procent av befolkningen har spelproblem. Spelmissbruk får allvarliga konsekvenser för såväl missbrukarna som för deras familjer. Spelbranschen är inte vilken bransch som helst.

Shekarabis krav på att kasinon ska självregleras snarare än att han vill använda hårdare lagstiftning är förståeligt i och med att svenska staten, Socialdemokraterna och folkrörelseförbunden, genom sin lotteriverksamhet, tjänar stora pengar på att få agera relativt fritt på en marknad de länge har dominerat. Långtgående regleringar är alltså mot regeringens egna intressen då de riskerar att genom en domstols tolkning också slå mot andra aktörer på spelmarknadens än nätcasinon.

Oavsett motiven bakom de olika vändorna i spelreklamfrågan så är det uppenbart att den nya spellagen inte fått avsedd effekt. I en pågående rättegång mot ett nätkasino som stämts av konsumentombudsmannen försöker en svensk domstol nu ta reda på hur ”måttfull spelreklam” ska tolkas. Även om innehållet i reklamen tonas ner så finns det lite man kan göra med mängden av reklam, enligt Spelbranschens riksorganisation. Konkurrensen är för hård. Vill man få bukt med problemen och möta den allmänna opinionen behövs det tydliga regleringar snarare än muntliga överenskommelser och vaga formuleringar. Spelbranschen behöver tåla hårdare regleringar. Måttfullhet räcker inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pontus Westerholm/SNB