Högt hus och lågt betyg

1 juni 2019 04:00

Lysingsbadet ska bli med hotell. Kommunstyrelsen släppte fram planerna på ett höghus på det område som kallas Utsikten.

Det kommunala bolaget Västervik Resort har haft avsevärt tokigare idéer. Här satsar bolaget på sin kärnverksamhet. Byggnationen, om den blir verklighet, borde kunna vara en rimligt trygg investering av det som i förlängningen är kommuninvånarnas pengar. Vidare är inget annat känt än att det ska finansieras enligt kommunens direktiv – det vill säga med bolagets egen avkastning.

Så långt har ärendet så många positiva delar att det nästan går att bortse från att ett naturskönt område ska bebyggas med något som i den första skissen mest liknar ett flygtorn. I underlaget till planbeskedet läggs dock stor vikt vid att den arkitektoniska utformningen blir god, vilket ger visst hopp även för denna aspekt.

Men så var det det där med att ett kommunalt bolag utökar sin konkurrens med privata näringsidkare, genom att ge sig in i ytterligare ett marknadssegment. I ett längre perspektiv urholkas skattebasen då en allt större del av ekonomin centralstyrs av det offentliga. I det korta perspektivet trängs privata företag undan.

Det är också en vanlig uppfattning bland företagarna. När Svenskt Näringsliv häromveckan presenterade årets resultat av Företagsklimatet sjönk kommunens resultat. Det visar att förra årets ras inte var någon tillfällighet. Raset resulterade i en fördjupad studie som kommunen lät utföra. Den bekräftar i stora delar vad som redan är känt.

Vissa av de faktorer som får mest kritik är en tuff nöt att knäcka för politikerna, såsom kommunens bristande kommunikationer. Andra faktorer kan åtminstone delvis förbättras med god vilja och tålamod, såsom kompetensförsörjning och attityder från politiker och tjänstemän. Sedan finns det områden som är tämligen enkla att åtgärda. Kommunal konkurrens är ett sådant. Kommunen styr till hundra procent över frågan. Det enda som krävs är politisk vilja att prioritera saken.

De partier som inte driver frågan om minskad kommunal konkurrens kan därmed sluta fråga näringsidkarna hur företagsklimatet kan förbättras. Så länge de inte kan trolla fram en ny järnväg eller revolutionera sina och tjänstemännens attityder till företagande lär inte kommunens resultat förbättras.

När kommunstyrelsen i enighet beslutade att påbörja planläggningen för höghushotellet förde Moderaterna en anteckning till protokollet. De utgår från att byggande, ägande och drift görs av en icke kommunal aktör. Även L, KD, och SD anslöt sig till denna linje. Det är en god föresats, men det är tveksamt om den har någon betydelse. Blir detaljplanerna beslutade så kommer det högst sannolikt att vara det kommunala bolaget som slutligen står som entreprenör. Det säkraste sättet att få en privat aktör är att göra hela Västervik Resort till en sådan, vilket Moderaterna har förespråkat. Tills så sker bör inte bolaget få breda ut sig mer på den privata marknaden.

Det vore inte svårt att minska den kommunala konkurrensen. Om bara viljan fanns.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Styrenius