Vi män borde lära oss att lyssna

På Internationella kvinnodagen riktar medierna sina strålkastare mot kvinnors rättigheter, ojämställdhet mellan kvinnor och män och våld mot kvinnor.

8 mars 2019 09:00

Och det är bra. Orättvisor och våld riktat mot kvinnor är otroligt viktiga frågor som måste lyftas fram i ljuset. Men hur är vårt fokus på dessa frågor alla andra dagar på året? Förhållandevis bra, nu för tiden, men vi kan alltid bli bättre.

Mediehusen är i ständig förändring brukar man säga, och det stämmer verkligen. Förutom att vi befinner oss i en digital omställning så befinner vi oss även i ett generationsskifte. Och nu är det flest kvinnor som söker sig till yrket, en trend som hållit i sig under de senaste åren. Att vi har fler kvinnor i yrket nu är möjligtvis en förklaring till att vi blivit bättre på att belysa den här typen av frågor. En enkel grundprincip för många journalister är att ”gräva där vi står”, med andra ord att vi använder oss av våra egna erfarenheter och kunskaper för att på ett så objektivt sätt som möjligt beskriva vår samtid. Och kvinnor har personlig erfarenhet av hur det är att utsättas för orättvisor och våld just på grund av sitt kön – och det har inte män i samma utsträckning.

Det finns många män som är duktiga på att belysa exempelvis mäns våld mot kvinnor eller deras icke jämställda arbetsförhållanden, och det är ju jättebra, men de flesta av oss män borde bli bättre på att lyssna bara. Så kan vi bidra till denna dag. Att lyssna. Läs reportagen, läs debattartiklarna, kolla på tv-inslagen och lyft sedan på blicken. Vad är det som händer runt omkring mig? Hur ser det ut på min egen arbetsplats? Förlika dig även med följande fakta: 23 procent av unga kvinnor uppger att de blivit utsatta för sexuella ofredanden, de flesta ”fattigpensionärer” är kvinnor – en av tre kvinnliga pensionärer uppger att de inte kan klara sig på sin egen pension och kvinnans egna hem är fortfarande den farligaste platsen för henne om hon bor med en man.

Men för att det ska bli en förändring på allt det där krävs att vi agerar gemensamt. Kvinnor måste fortsätta våga berätta och vi män måste lyssna, och sedan måste vi ta berättelserna på allvar och förändra våra beteenden. Om vi män förlikar oss med att kvinnor äger den här frågan, så måste vi alla förlika oss med att vi endast når en förändring med gemensamma krafter. Generellt är det naturligtvis inte kvinnornas ansvar att verka för mer jämställdhet på sin arbetsplats eller se till att de inte blir misshandlade i hemmet. Det är männen som skapat den värld vi verkar i och dagens generation och kommande generationer måste gemensamt se till att vi motverkar orättvisor och våld mot kvinnor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Nielsen chefredaktör