Låg självförsörjning är hög risk

Jag räknar med att Socialdemokraterna i stort laddar för ett brett och i mandat och förnuft förankrat politiskt styre som står pall för att ta Sverige ur krisen.

18 april 2020 05:00

Det ser olika ut i olika branscher och företag och coronapåfrestningarnas art skiljer sig också åt mellan olika landsdelar och geografier. Men kort sagt så är det en väldig nedgång av inlevererade skattekronor till staten från företag och löntagare och en väldig uppgång av utlevererade skattekronor från staten till permitterade löntagare, konkursfärdiga företag och till trängda välfärdsleverantörer i kommuner och regioner.

Statsstödet är mycket viktigt för väldigt många. Men eftersom samhället är väldigt mycket större än staten så finns det ju inga möjligheter för staten att bära hela samhället ens en kortare tid. Staten kan under en period täcka upp för 20–40 procent av intäktsbortfallen i drabbade delar av näringslivet och genom extra statsbidrag öka på vård- och omsorgsbudgetarna med ungefär tio procent i kommuner och regioner. Resten av påfrestningarna och problemen behöver hanteras direkt ute i källan så att säga. 

Precis som för företag och för covid-19-sjuka så drabbas de med sämst förutsättningar hårdast när krisen smäller till. Dålig likviditet slår mot företagen på marknaden, dålig allmänhälsa slår mot de virussjuka i vården och dåliga kunskaper/färdigheter slår mot folk på arbetsmarknaden.

Johan Eklund är professor i industriell ekonomi/nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum där han leder ett projekt med syftet att åstadkomma bättre ekonomisk integration av utrikes födda. I en artikel i SvD (15/4) visar han på ”skrämmande låga” resultat för särskilt utomeuropeiskt födda migranter.

Johan Eklund använder begreppet ”självförsörjningsgrad”; 12 600 kronor i månaden efter skatt för att mäta den ekonomiska integrationen. 

I gruppen från Afrika var det 38 procent och för Mellanöstern 36 procent som nådde upp till självförsörjningsgraden (2016). Självförsörjningssiffrorna är dessutom sannolikt överskattade, skriver Johan Eklund eftersom det ”exempelvis ingår anställningssubventioner till arbetsgivare i de siffror som presenteras i analysen.”

Utomeuropeiskt födda kommer nu i coronakrisen att få trängas med mängder med nyarbetslösa människor.  Sverige kommer att utsättas för en socialpolitisk prövning av stora mått. Jag räknar med att socialminister Lena Hallengren och Socialdemokraterna i stort laddar för ett brett och i mandat och förnuft förankrat politiskt styre som står pall för att ta Sverige ur krisen.

Widar Andersson är chefredaktör på Folkbladet och socialdemokratisk krönikör i Corren. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!