Ett inte alldeles enkelt ord

20 januari 2019 05:00

En läsare har lagt märke till hur formuleringar med dubbel negation har en tendens att tränga undan rakare formuleringar. Han exemplifierar med meningarna "Jag går inte dit om det inte är intressant" respektive "Jag går dit om det är intressant".

Den sakliga innebörden blir rimligtvis densamma i båda fallen. Dock finns en viss nyansskillnad. I den förra varianten tycks man utgå ifrån att företeelsen i fråga nog inte är intressant. I den senare verkar man luta åt att den faktiskt är intressant.

Negationer kan vara både helt tydliga och ganska subtila. Ett "inte" vänder ju i sin enklaste form en formulering till sin motsats. I andra fall är det mer mångtydigt. "Hon varnades för att inte äta av den förbjudna frukten" är ett exempel ur Språkriktighetsboken. Att inte används i sådana fall är troligen i syfte att förstärka den redan negerande effekten. Men resultatet blir otydligt.

En vanlig typ av formulering är "han är inte ointelligent". Vilket inte är riktigt detsamma som "han är intelligent".

En utebliven negation fick stor uppmärksamhet förra året. USA:s president Donald Trump förklarade vid en presskonferens att han inte såg någon anledning till att det skulle varit Ryssland som lagt sig i det amerikanska valet. Efter hård kritik förklarade han att det han skulle sagt var att han inte såg någon anledning till att det inte skulle varit Ryssland.

Negationer är med andra ord inte alldeles enkelt. Eller till och med ganska svårt.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostmedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson