Insändare Varför ska kommunen ta ut parkeringsavgift i centrum på långtidsparkeringarna? Vill inte politikerna att folk ska besöka densamma och hur reagerar affärsidkarna på detta beslut? Jag och flera med mig ställer oss denna fråga.