Insändare Undertecknad har under fyra års tid kontaktat ansvariga för skötsel och uppsnyggning av kommunens badplats Bondbacken. Dock har ingenting av detta gjorts under åren. Badplatsen ger ett mycket skräpigt intryck och både turister och Västerviksbor har synpukter på den uteblivna städningen av badplatsen.